Browse Source

Update .po files

For some reason everything got reordered on rebuild.
tags/v0.2.0
Přemysl Janouch 1 year ago
parent
commit
c0b2715c70
Signed by: Přemysl Janouch <p@janouch.name> GPG Key ID: A0420B94F92B9493
5 changed files with 647 additions and 638 deletions
 1. 159
  157
    po/cs.po
 2. 163
  163
    po/de.po
 3. 4
  4
    po/logdiag.pot
 4. 161
  157
    po/pl.po
 5. 160
  157
    po/sk.po

+ 159
- 157
po/cs.po View File

@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: logdiag\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-25 03:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-27 04:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-25 04:02+0200\n"
"Last-Translator: Přemysl Janouch <p@janouch.name>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
@@ -17,77 +17,108 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.8\n"

#: ../src/ld-window-main.c:126
msgid "_File"
msgstr "_Soubor"
#: ../src/ld-window-main.c:931
#, c-format
msgid "%d%%"
msgstr "%d %%"

#: ../src/ld-window-main.c:127
msgid "_New"
msgstr "_Nový"
#: ../src/logdiag.c:146
msgid "- Schematic editor"
msgstr "- Editor schémat"

#: ../src/ld-window-main.c:855
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Zavřít _bez uložení"

#: ../src/ld-window-main.c:128
msgid "Create a new diagram"
msgstr "Vytvoří nový diagram"

#: ../src/ld-window-main.c:130
msgid "_Open..."
msgstr "_Otevřít..."
#: ../src/ld-window-main.c:161
msgid "Delete the contents of the selection"
msgstr "Odstraní obsah výběru"

#: ../src/ld-window-main.c:131
msgid "Open a diagram"
msgstr "Otevře diagram"
#: ../src/ld-window-main.c:354
msgid "Drag symbols from the library pane to add them to the diagram."
msgstr "Pro přidání symbolů do diagramu je přetáhněte z panelu knihovny."

#: ../src/ld-window-main.c:133
msgid "_Save"
msgstr "_Uložit"
#: ../liblogdiag/ld-category-tree-view.c:138
msgid "Empty"
msgstr "Prázdné"

#: ../src/ld-window-main.c:134
msgid "Save the current diagram"
msgstr "Uloží stávající diagram"
#: ../src/ld-window-main.c:707
#, c-format
msgid "Failed to open file `%s': Invalid contents."
msgstr "Nelze otevřít soubor \"%s\": Neplatný obsah."

#: ../src/ld-window-main.c:136
msgid "Save _As..."
msgstr "Uložit _jako..."
#: ../src/ld-window-main.c:698
msgid "Failed to open the file"
msgstr "Nelze otevřít soubor"

#: ../src/ld-window-main.c:137
msgid "Save the current diagram with another name"
msgstr "Uloží stávající diagram pod jiným jménem"
#: ../src/ld-window-main.c:662
msgid "Failed to save the diagram"
msgstr "Nelze uložit diagram"

#: ../src/ld-window-main.c:144
msgid "_Quit"
msgstr "U_končit"
#: ../src/ld-window-main.c:853
msgid "If you don't save, changes will be permanently lost."
msgstr "Pokud je neuložíte, budou změny navždy ztraceny."

#: ../src/ld-window-main.c:738
msgid "Logdiag Diagrams (*.ldd)"
msgstr "Diagramy logdiag (*.ldd)"

#: ../src/ld-window-main.c:131
msgid "Open a diagram"
msgstr "Otevře diagram"

#: ../src/ld-window-main.c:759
msgid "Open..."
msgstr "Otevřít..."

#: ../src/ld-window-main.c:145
msgid "Quit the application"
msgstr "Ukončí aplikaci"

#: ../src/ld-window-main.c:148
msgid "_Edit"
msgstr "_Úpravy"
#: ../src/ld-window-main.c:153
msgid "Redo the last undone action"
msgstr "Provede posledně vrácenou akci"

#: ../src/ld-window-main.c:149
msgid "_Undo"
msgstr "_Zpět"
#: ../src/ld-window-main.c:175
msgid "Reset zoom level back to the default"
msgstr "Vrátí přiblížení na výchozí hodnotu"

#: ../src/ld-window-main.c:150
msgid "Undo the last action"
msgstr "Vrátí poslední akci"
#: ../src/ld-window-main.c:790
msgid "Save As..."
msgstr "Uložit jako..."

#: ../src/ld-window-main.c:152
msgid "_Redo"
msgstr "Z_novu"
#: ../src/ld-window-main.c:136
msgid "Save _As..."
msgstr "Uložit _jako..."

#: ../src/ld-window-main.c:153
msgid "Redo the last undone action"
msgstr "Provede posledně vrácenou akci"
#: ../src/ld-window-main.c:623
#, c-format
msgid ""
"Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and creating a new one?"
msgstr "Uložit změny v diagramu \"%s\" před jeho zavřením a vytvořením nového?"

#: ../src/ld-window-main.c:160
msgid "_Delete"
msgstr "_Smazat"
#: ../src/ld-window-main.c:755
#, c-format
msgid ""
"Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and opening another one?"
msgstr "Uložit změny v diagramu \"%s\" před jeho zavřením a otevřením jiného?"

#: ../src/ld-window-main.c:161
msgid "Delete the contents of the selection"
msgstr "Odstraní obsah výběru"
#: ../src/ld-window-main.c:893
#, c-format
msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing?"
msgstr "Uložit změny v diagramu \"%s\" před jeho zavřením?"

#: ../src/ld-window-main.c:134
msgid "Save the current diagram"
msgstr "Uloží stávající diagram"

#: ../src/ld-window-main.c:137
msgid "Save the current diagram with another name"
msgstr "Uloží stávající diagram pod jiným jménem"

#: ../src/ld-window-main.c:163
msgid "Select _All"
@@ -97,150 +128,121 @@ msgstr "Vybrat _vše"
msgid "Select all objects in the diagram"
msgstr "Vybere všechny objekty v diagramu"

#: ../src/ld-window-main.c:167
msgid "_View"
msgstr "_Zobrazení"
#: ../src/ld-window-main.c:192
msgid "Show _Grid"
msgstr "Zobrazit _mřížku"

#: ../src/ld-window-main.c:168
msgid "_Zoom In"
msgstr "_Přiblížit"
#: ../src/ld-window-main.c:180
msgid "Show a dialog about this application"
msgstr "Zobrazí dialog o této aplikaci"

#: ../src/ld-window-main.c:169
msgid "Zoom into the diagram"
msgstr "Přiblíží diagram"
#: ../src/ld-window-main.c:193
msgid "Toggle displaying of the grid"
msgstr "Přepne zobrazování mřížky"

#: ../src/ld-window-main.c:190
msgid "Toggle displaying of the library pane"
msgstr "Přepne zobrazování panelu knihovny"

#: ../src/ld-window-main.c:187
msgid "Toggle displaying of the main toolbar"
msgstr "Přepne zobrazování hlavního panelu nástrojů"

#: ../src/ld-window-main.c:665
msgid "Try again or save it under another name."
msgstr "Zkuste to znova nebo jej uložte pod jiným názvem."

#: ../src/ld-window-main.c:150
msgid "Undo the last action"
msgstr "Vrátí poslední akci"

#: ../src/ld-window-main.c:591
msgid "Unsaved Diagram"
msgstr "Neuložený diagram"

#: ../src/ld-window-main.c:171
msgid "Zoom _Out"
msgstr "_Oddálit"

#: ../src/ld-window-main.c:169
msgid "Zoom into the diagram"
msgstr "Přiblíží diagram"

#: ../src/ld-window-main.c:172
msgid "Zoom out of the diagram"
msgstr "Oddálí diagram"

#: ../src/ld-window-main.c:174
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Normální velikost"

#: ../src/ld-window-main.c:175
msgid "Reset zoom level back to the default"
msgstr "Vrátí přiblížení na výchozí hodnotu"

#: ../src/ld-window-main.c:178
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"
#: ../src/logdiag.c:106
msgid "[FILE...]"
msgstr "[SOUBOR...]"

#: ../src/ld-window-main.c:179
msgid "_About"
msgstr "_O programu"

#: ../src/ld-window-main.c:180
msgid "Show a dialog about this application"
msgstr "Zobrazí dialog o této aplikaci"
#: ../src/ld-window-main.c:160
msgid "_Delete"
msgstr "_Smazat"

#: ../src/ld-window-main.c:186
msgid "_Main Toolbar"
msgstr "_Hlavní panel nástrojů"
#: ../src/ld-window-main.c:148
msgid "_Edit"
msgstr "_Úpravy"

#: ../src/ld-window-main.c:187
msgid "Toggle displaying of the main toolbar"
msgstr "Přepne zobrazování hlavního panelu nástrojů"
#: ../src/ld-window-main.c:126
msgid "_File"
msgstr "_Soubor"

#: ../src/ld-window-main.c:178
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"

#: ../src/ld-window-main.c:189
msgid "_Library Pane"
msgstr "Panel _knihovny"

#: ../src/ld-window-main.c:190
msgid "Toggle displaying of the library pane"
msgstr "Přepne zobrazování panelu knihovny"

#: ../src/ld-window-main.c:192
msgid "Show _Grid"
msgstr "Zobrazit _mřížku"

#: ../src/ld-window-main.c:193
msgid "Toggle displaying of the grid"
msgstr "Přepne zobrazování mřížky"

#: ../src/ld-window-main.c:354
msgid "Drag symbols from the library pane to add them to the diagram."
msgstr "Pro přidání symbolů do diagramu je přetáhněte z panelu knihovny."

#: ../src/ld-window-main.c:591
msgid "Unsaved Diagram"
msgstr "Neuložený diagram"

#: ../src/ld-window-main.c:623
#, c-format
msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and creating a new one?"
msgstr "Uložit změny v diagramu \"%s\" před jeho zavřením a vytvořením nového?"

#: ../src/ld-window-main.c:662
msgid "Failed to save the diagram"
msgstr "Nelze uložit diagram"

#: ../src/ld-window-main.c:665
msgid "Try again or save it under another name."
msgstr "Zkuste to znova nebo jej uložte pod jiným názvem."

#: ../src/ld-window-main.c:698
msgid "Failed to open the file"
msgstr "Nelze otevřít soubor"
#: ../src/ld-window-main.c:186
msgid "_Main Toolbar"
msgstr "_Hlavní panel nástrojů"

#: ../src/ld-window-main.c:707
#, c-format
msgid "Failed to open file `%s': Invalid contents."
msgstr "Nelze otevřít soubor \"%s\": Neplatný obsah."
#: ../src/ld-window-main.c:127
msgid "_New"
msgstr "_Nový"

#: ../src/ld-window-main.c:738
msgid "Logdiag Diagrams (*.ldd)"
msgstr "Diagramy logdiag (*.ldd)"
#: ../src/ld-window-main.c:174
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Normální velikost"

#: ../src/ld-window-main.c:755
#, c-format
msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and opening another one?"
msgstr "Uložit změny v diagramu \"%s\" před jeho zavřením a otevřením jiného?"
#: ../src/ld-window-main.c:130
msgid "_Open..."
msgstr "_Otevřít..."

#: ../src/ld-window-main.c:759
msgid "Open..."
msgstr "Otevřít..."
#: ../src/ld-window-main.c:144
msgid "_Quit"
msgstr "U_končit"

#: ../src/ld-window-main.c:790
msgid "Save As..."
msgstr "Uložit jako..."
#: ../src/ld-window-main.c:152
msgid "_Redo"
msgstr "Z_novu"

#: ../src/ld-window-main.c:853
msgid "If you don't save, changes will be permanently lost."
msgstr "Pokud je neuložíte, budou změny navždy ztraceny."
#: ../src/ld-window-main.c:133
msgid "_Save"
msgstr "_Uložit"

#: ../src/ld-window-main.c:855
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Zavřít _bez uložení"
#: ../src/ld-window-main.c:149
msgid "_Undo"
msgstr "_Zpět"

#: ../src/ld-window-main.c:893
#, c-format
msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing?"
msgstr "Uložit změny v diagramu \"%s\" před jeho zavřením?"
#: ../src/ld-window-main.c:167
msgid "_View"
msgstr "_Zobrazení"

#: ../src/ld-window-main.c:931
#, c-format
msgid "%d%%"
msgstr "%d %%"
#: ../src/ld-window-main.c:168
msgid "_Zoom In"
msgstr "_Přiblížit"

#: ../src/ld-window-main.c:977
msgid "translator-credits"
msgstr "Přemysl Janouch <p@janouch.name>"

#: ../src/logdiag.c:105
msgid "[FILE...]"
msgstr "[SOUBOR...]"

#: ../src/logdiag.c:145
msgid "- Schematic editor"
msgstr "- Editor schémat"

#: ../liblogdiag/ld-category-tree-view.c:138
msgid "Empty"
msgstr "Prázdné"

#~ msgid "The file is probably corrupted."
#~ msgstr "Soubor je pravděpodobně poškozen."

+ 163
- 163
po/de.po View File

@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: logdiag\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-25 03:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-27 04:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-25 04:11+0200\n"
"Last-Translator: Přemysl Janouch <p@janouch.name>\n"
"Language-Team: German <de@li.org>\n"
@@ -17,77 +17,112 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.8\n"

#: ../src/ld-window-main.c:126
msgid "_File"
msgstr "_Datei"
#: ../src/ld-window-main.c:931
#, c-format
msgid "%d%%"
msgstr "%d %%"

#: ../src/ld-window-main.c:127
msgid "_New"
msgstr "_Neu"
#: ../src/logdiag.c:146
msgid "- Schematic editor"
msgstr "- Schema Editor"

#: ../src/ld-window-main.c:855
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Schließen _ohne Speichern"

#: ../src/ld-window-main.c:128
msgid "Create a new diagram"
msgstr "Neues Diagramm erstellen"

#: ../src/ld-window-main.c:130
msgid "_Open..."
msgstr "_Öffnen..."
#: ../src/ld-window-main.c:161
msgid "Delete the contents of the selection"
msgstr "Inhalt der markierten Einträge löschen"

#: ../src/ld-window-main.c:131
msgid "Open a diagram"
msgstr "Diagramm öffnen"
#: ../src/ld-window-main.c:354
msgid "Drag symbols from the library pane to add them to the diagram."
msgstr ""
"Ziehen Sie Symbole aus dem Bibliotheksfenster, um sie dem Diagramm "
"hinzuzufügen."

#: ../src/ld-window-main.c:133
msgid "_Save"
msgstr "_Speichern"
#: ../liblogdiag/ld-category-tree-view.c:138
msgid "Empty"
msgstr "Leere"

#: ../src/ld-window-main.c:134
msgid "Save the current diagram"
msgstr "Speichern des aktuellen Diagramms"
#: ../src/ld-window-main.c:707
#, c-format
msgid "Failed to open file `%s': Invalid contents."
msgstr "Fehler beim Öffnen der Datei \"%s\": Ungültiger Inhalt."

#: ../src/ld-window-main.c:136
msgid "Save _As..."
msgstr "Speichern _unter..."
#: ../src/ld-window-main.c:698
msgid "Failed to open the file"
msgstr "Fehler beim Öffnen der Datei"

#: ../src/ld-window-main.c:137
msgid "Save the current diagram with another name"
msgstr "Aktuelles Diagramm unter anderem Namen speichern"
#: ../src/ld-window-main.c:662
msgid "Failed to save the diagram"
msgstr "Fehler beim Speichern des Diagramms"

#: ../src/ld-window-main.c:144
msgid "_Quit"
msgstr "_Beenden"
#: ../src/ld-window-main.c:853
msgid "If you don't save, changes will be permanently lost."
msgstr "Wenn Sie nicht speichern, gehen alle Änderungen verloren."

#: ../src/ld-window-main.c:738
msgid "Logdiag Diagrams (*.ldd)"
msgstr "Diagramme logdiag (.ldd)"

#: ../src/ld-window-main.c:131
msgid "Open a diagram"
msgstr "Diagramm öffnen"

#: ../src/ld-window-main.c:759
msgid "Open..."
msgstr "Öffnen..."

#: ../src/ld-window-main.c:145
msgid "Quit the application"
msgstr "Anwendung beenden"

#: ../src/ld-window-main.c:148
msgid "_Edit"
msgstr "_Ändern"
#: ../src/ld-window-main.c:153
msgid "Redo the last undone action"
msgstr "Letzte nicht abgeschlossene Aktion wiederholen"

#: ../src/ld-window-main.c:149
msgid "_Undo"
msgstr "_Rückgängig"
#: ../src/ld-window-main.c:175
msgid "Reset zoom level back to the default"
msgstr "Zoom Bereich zurücksetzen"

#: ../src/ld-window-main.c:150
msgid "Undo the last action"
msgstr "Letzte Aktion rückgangig machen"
#: ../src/ld-window-main.c:790
msgid "Save As..."
msgstr "Speichern unter..."

#: ../src/ld-window-main.c:152
msgid "_Redo"
msgstr "_Wiederholen"
#: ../src/ld-window-main.c:136
msgid "Save _As..."
msgstr "Speichern _unter..."

#: ../src/ld-window-main.c:153
msgid "Redo the last undone action"
msgstr "Letzte nicht abgeschlossene Aktion wiederholen"
#: ../src/ld-window-main.c:623
#, c-format
msgid ""
"Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and creating a new one?"
msgstr "Änderungen im Diagramm \"%s\" speichern bevor ein Neues geöffnet wird?"

#: ../src/ld-window-main.c:160
msgid "_Delete"
msgstr "_Löschen"
#: ../src/ld-window-main.c:755
#, c-format
msgid ""
"Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and opening another one?"
msgstr ""
"Änderungen im Diagramm \"%s\" speichern bevor es beendet und ein Weiteres "
"geöffnet wird?"

#: ../src/ld-window-main.c:161
msgid "Delete the contents of the selection"
msgstr "Inhalt der markierten Einträge löschen"
#: ../src/ld-window-main.c:893
#, c-format
msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing?"
msgstr "Änderungen im Diagramm \"%s\" vor dem Schließen speichern?"

#: ../src/ld-window-main.c:134
msgid "Save the current diagram"
msgstr "Speichern des aktuellen Diagramms"

#: ../src/ld-window-main.c:137
msgid "Save the current diagram with another name"
msgstr "Aktuelles Diagramm unter anderem Namen speichern"

#: ../src/ld-window-main.c:163
msgid "Select _All"
@@ -97,156 +132,121 @@ msgstr "_Alles Auswählen"
msgid "Select all objects in the diagram"
msgstr "Alle Objekte im Diagramm auswählen"

#: ../src/ld-window-main.c:167
msgid "_View"
msgstr "_Ansicht"
#: ../src/ld-window-main.c:192
msgid "Show _Grid"
msgstr "_Gitter anzeigen"

#: ../src/ld-window-main.c:168
msgid "_Zoom In"
msgstr "_Hineinzoomen"
#: ../src/ld-window-main.c:180
msgid "Show a dialog about this application"
msgstr "Zeige einen Dialog über diese Anwendung"

#: ../src/ld-window-main.c:169
msgid "Zoom into the diagram"
msgstr "In das Diagramm zoomen"
#: ../src/ld-window-main.c:193
msgid "Toggle displaying of the grid"
msgstr "Gitter ein-/ausblenden"

#: ../src/ld-window-main.c:190
msgid "Toggle displaying of the library pane"
msgstr "Bibliothek ein-/ausblenden"

#: ../src/ld-window-main.c:187
msgid "Toggle displaying of the main toolbar"
msgstr "Symbolleiste ein-/ausblenden"

#: ../src/ld-window-main.c:665
msgid "Try again or save it under another name."
msgstr "Erneuter Versuch oder unter anderem Namen speichern."

#: ../src/ld-window-main.c:150
msgid "Undo the last action"
msgstr "Letzte Aktion rückgangig machen"

#: ../src/ld-window-main.c:591
msgid "Unsaved Diagram"
msgstr "Ungespeichertes Diagramm"

#: ../src/ld-window-main.c:171
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Zoom _heraus"

#: ../src/ld-window-main.c:169
msgid "Zoom into the diagram"
msgstr "In das Diagramm zoomen"

#: ../src/ld-window-main.c:172
msgid "Zoom out of the diagram"
msgstr "Aus dem Diagramm zoomen"

#: ../src/ld-window-main.c:174
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Normale Größe"

#: ../src/ld-window-main.c:175
msgid "Reset zoom level back to the default"
msgstr "Zoom Bereich zurücksetzen"

#: ../src/ld-window-main.c:178
msgid "_Help"
msgstr "_Hilfe"
#: ../src/logdiag.c:106
msgid "[FILE...]"
msgstr "[DATEI...]"

#: ../src/ld-window-main.c:179
msgid "_About"
msgstr "_Über"

#: ../src/ld-window-main.c:180
msgid "Show a dialog about this application"
msgstr "Zeige einen Dialog über diese Anwendung"
#: ../src/ld-window-main.c:160
msgid "_Delete"
msgstr "_Löschen"

#: ../src/ld-window-main.c:186
msgid "_Main Toolbar"
msgstr "_Symbolleiste"
#: ../src/ld-window-main.c:148
msgid "_Edit"
msgstr "_Ändern"

#: ../src/ld-window-main.c:187
msgid "Toggle displaying of the main toolbar"
msgstr "Symbolleiste ein-/ausblenden"
#: ../src/ld-window-main.c:126
msgid "_File"
msgstr "_Datei"

#: ../src/ld-window-main.c:178
msgid "_Help"
msgstr "_Hilfe"

#: ../src/ld-window-main.c:189
msgid "_Library Pane"
msgstr "_Bibliothek Menüleiste"

#: ../src/ld-window-main.c:190
msgid "Toggle displaying of the library pane"
msgstr "Bibliothek ein-/ausblenden"

#: ../src/ld-window-main.c:192
msgid "Show _Grid"
msgstr "_Gitter anzeigen"

#: ../src/ld-window-main.c:193
msgid "Toggle displaying of the grid"
msgstr "Gitter ein-/ausblenden"

#: ../src/ld-window-main.c:354
msgid "Drag symbols from the library pane to add them to the diagram."
msgstr ""
"Ziehen Sie Symbole aus dem Bibliotheksfenster, um sie dem Diagramm "
"hinzuzufügen."

#: ../src/ld-window-main.c:591
msgid "Unsaved Diagram"
msgstr "Ungespeichertes Diagramm"

#: ../src/ld-window-main.c:623
#, c-format
msgid ""
"Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and creating a new one?"
msgstr "Änderungen im Diagramm \"%s\" speichern bevor ein Neues geöffnet wird?"

#: ../src/ld-window-main.c:662
msgid "Failed to save the diagram"
msgstr "Fehler beim Speichern des Diagramms"

#: ../src/ld-window-main.c:665
msgid "Try again or save it under another name."
msgstr "Erneuter Versuch oder unter anderem Namen speichern."

#: ../src/ld-window-main.c:698
msgid "Failed to open the file"
msgstr "Fehler beim Öffnen der Datei"
#: ../src/ld-window-main.c:186
msgid "_Main Toolbar"
msgstr "_Symbolleiste"

#: ../src/ld-window-main.c:707
#, c-format
msgid "Failed to open file `%s': Invalid contents."
msgstr "Fehler beim Öffnen der Datei \"%s\": Ungültiger Inhalt."
#: ../src/ld-window-main.c:127
msgid "_New"
msgstr "_Neu"

#: ../src/ld-window-main.c:738
msgid "Logdiag Diagrams (*.ldd)"
msgstr "Diagramme logdiag (.ldd)"
#: ../src/ld-window-main.c:174
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Normale Größe"

#: ../src/ld-window-main.c:755
#, c-format
msgid ""
"Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and opening another one?"
msgstr ""
"Änderungen im Diagramm \"%s\" speichern bevor es beendet und ein Weiteres "
"geöffnet wird?"
#: ../src/ld-window-main.c:130
msgid "_Open..."
msgstr "_Öffnen..."

#: ../src/ld-window-main.c:759
msgid "Open..."
msgstr "Öffnen..."
#: ../src/ld-window-main.c:144
msgid "_Quit"
msgstr "_Beenden"

#: ../src/ld-window-main.c:790
msgid "Save As..."
msgstr "Speichern unter..."
#: ../src/ld-window-main.c:152
msgid "_Redo"
msgstr "_Wiederholen"

#: ../src/ld-window-main.c:853
msgid "If you don't save, changes will be permanently lost."
msgstr "Wenn Sie nicht speichern, gehen alle Änderungen verloren."
#: ../src/ld-window-main.c:133
msgid "_Save"
msgstr "_Speichern"

#: ../src/ld-window-main.c:855
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Schließen _ohne Speichern"
#: ../src/ld-window-main.c:149
msgid "_Undo"
msgstr "_Rückgängig"

#: ../src/ld-window-main.c:893
#, c-format
msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing?"
msgstr "Änderungen im Diagramm \"%s\" vor dem Schließen speichern?"
#: ../src/ld-window-main.c:167
msgid "_View"
msgstr "_Ansicht"

#: ../src/ld-window-main.c:931
#, c-format
msgid "%d%%"
msgstr "%d %%"
#: ../src/ld-window-main.c:168
msgid "_Zoom In"
msgstr "_Hineinzoomen"

#: ../src/ld-window-main.c:977
msgid "translator-credits"
msgstr "Andy J."

#: ../src/logdiag.c:105
msgid "[FILE...]"
msgstr "[DATEI...]"

#: ../src/logdiag.c:145
msgid "- Schematic editor"
msgstr "- Schema Editor"

#: ../liblogdiag/ld-category-tree-view.c:138
msgid "Empty"
msgstr "Leere"

#~ msgid "The file is probably corrupted."
#~ msgstr "Die Datei ist vermutlich beschädigt."

+ 4
- 4
po/logdiag.pot View File

@@ -6,9 +6,9 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: logdiag 0.1.2\n"
"Project-Id-Version: logdiag 0.2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-25 03:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-27 04:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -232,11 +232,11 @@ msgstr ""
msgid "translator-credits"
msgstr ""

#: ../src/logdiag.c:105
#: ../src/logdiag.c:106
msgid "[FILE...]"
msgstr ""

#: ../src/logdiag.c:145
#: ../src/logdiag.c:146
msgid "- Schematic editor"
msgstr ""


+ 161
- 157
po/pl.po View File

@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: logdiag\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-25 03:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-27 04:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-25 04:09+0200\n"
"Last-Translator: Přemysl Janouch <p@janouch.name>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
@@ -17,77 +17,110 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.8\n"

#: ../src/ld-window-main.c:126
msgid "_File"
msgstr "_Plik"
#: ../src/ld-window-main.c:931
#, c-format
msgid "%d%%"
msgstr "%d%%"

#: ../src/ld-window-main.c:127
msgid "_New"
msgstr "_Nowy"
#: ../src/logdiag.c:146
msgid "- Schematic editor"
msgstr "- Edytor schematów"

#: ../src/ld-window-main.c:855
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Zamknąć _bez zapisu"

#: ../src/ld-window-main.c:128
msgid "Create a new diagram"
msgstr "Stworzenie nowego wykresu"

#: ../src/ld-window-main.c:130
msgid "_Open..."
msgstr "_Otwórz..."
#: ../src/ld-window-main.c:161
msgid "Delete the contents of the selection"
msgstr "Usuń zawartość wyboru"

#: ../src/ld-window-main.c:131
msgid "Open a diagram"
msgstr "Otwórz wykres"
#: ../src/ld-window-main.c:354
msgid "Drag symbols from the library pane to add them to the diagram."
msgstr "Przeciągnij symbole z panelu biblioteki, aby dodać je do diagramu."

#: ../src/ld-window-main.c:133
msgid "_Save"
msgstr "Z_apisz"
#: ../liblogdiag/ld-category-tree-view.c:138
msgid "Empty"
msgstr "Puste"

#: ../src/ld-window-main.c:134
msgid "Save the current diagram"
msgstr "Zapisz aktywny wykres"
#: ../src/ld-window-main.c:707
#, c-format
msgid "Failed to open file `%s': Invalid contents."
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": Niepoprawna zawartość."

#: ../src/ld-window-main.c:136
msgid "Save _As..."
msgstr "Zapisz _jako..."
#: ../src/ld-window-main.c:698
msgid "Failed to open the file"
msgstr "Pliku nie da się otworzyć"

#: ../src/ld-window-main.c:137
msgid "Save the current diagram with another name"
msgstr "Zapisać aktywny wykres pod inną nazwą"
#: ../src/ld-window-main.c:662
msgid "Failed to save the diagram"
msgstr "Nie udało się zapisać wykresu"

#: ../src/ld-window-main.c:144
msgid "_Quit"
msgstr "_Zakończ"
#: ../src/ld-window-main.c:853
msgid "If you don't save, changes will be permanently lost."
msgstr "Jeżeli nie zapiszesz zmian, zostaną one trwale utracone"

#: ../src/ld-window-main.c:738
msgid "Logdiag Diagrams (*.ldd)"
msgstr "Wykresy logdiag (*.ldd)"

#: ../src/ld-window-main.c:131
msgid "Open a diagram"
msgstr "Otwórz wykres"

#: ../src/ld-window-main.c:759
msgid "Open..."
msgstr "Otworzyć..."

#: ../src/ld-window-main.c:145
msgid "Quit the application"
msgstr "Zamknie aplikację"

#: ../src/ld-window-main.c:148
msgid "_Edit"
msgstr "_Edycja"
#: ../src/ld-window-main.c:153
msgid "Redo the last undone action"
msgstr "Powtórzy ostatnio cofniętą akcję"

#: ../src/ld-window-main.c:149
msgid "_Undo"
msgstr "_Wróć"
#: ../src/ld-window-main.c:175
msgid "Reset zoom level back to the default"
msgstr "Przywróci poziom zbliżenia na poziom wyjściowy"

#: ../src/ld-window-main.c:150
msgid "Undo the last action"
msgstr "Cofnie ostatnią akcję"
#: ../src/ld-window-main.c:790
msgid "Save As..."
msgstr "Zapisz jako..."

#: ../src/ld-window-main.c:152
msgid "_Redo"
msgstr "_Powtórz"
#: ../src/ld-window-main.c:136
msgid "Save _As..."
msgstr "Zapisz _jako..."

#: ../src/ld-window-main.c:153
msgid "Redo the last undone action"
msgstr "Powtórzy ostatnio cofniętą akcję"
#: ../src/ld-window-main.c:623
#, c-format
msgid ""
"Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and creating a new one?"
msgstr ""
"Zapisać zmiany w wykresie \"%s\" przed jego zamknięciem i stworzeniem nowego?"

#: ../src/ld-window-main.c:160
msgid "_Delete"
msgstr "_Usuń"
#: ../src/ld-window-main.c:755
#, c-format
msgid ""
"Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and opening another one?"
msgstr ""
"Zapisać zmiany w wykresie \"%s\" przed jego zamknięciem i stworzeniem nowego?"

#: ../src/ld-window-main.c:161
msgid "Delete the contents of the selection"
msgstr "Usuń zawartość wyboru"
#: ../src/ld-window-main.c:893
#, c-format
msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing?"
msgstr "Zapisać zmiany w wykresie \"%s\" przed jego zamknięciem?"

#: ../src/ld-window-main.c:134
msgid "Save the current diagram"
msgstr "Zapisz aktywny wykres"

#: ../src/ld-window-main.c:137
msgid "Save the current diagram with another name"
msgstr "Zapisać aktywny wykres pod inną nazwą"

#: ../src/ld-window-main.c:163
msgid "Select _All"
@@ -97,150 +130,121 @@ msgstr "Wybierz _wszystko"
msgid "Select all objects in the diagram"
msgstr "Wybierze wszystkie obietky w wykresie"

#: ../src/ld-window-main.c:167
msgid "_View"
msgstr "_Widok"
#: ../src/ld-window-main.c:192
msgid "Show _Grid"
msgstr "Pokaż _Siatkę"

#: ../src/ld-window-main.c:168
msgid "_Zoom In"
msgstr "_Przybliżyć"
#: ../src/ld-window-main.c:180
msgid "Show a dialog about this application"
msgstr "Pokaże informacje o tej aplikacji"

#: ../src/ld-window-main.c:169
msgid "Zoom into the diagram"
msgstr "Przybliżyć widok"
#: ../src/ld-window-main.c:193
msgid "Toggle displaying of the grid"
msgstr "Przełączy pokazywanie siatki"

#: ../src/ld-window-main.c:190
msgid "Toggle displaying of the library pane"
msgstr "Przełączy pokazywanie panelu biblioteki"

#: ../src/ld-window-main.c:187
msgid "Toggle displaying of the main toolbar"
msgstr "Przełączy pokazywanie głównego panelu narzędzi"

#: ../src/ld-window-main.c:665
msgid "Try again or save it under another name."
msgstr "Spróbuj ponownie, bądź zapisz pod inną nazwą."

#: ../src/ld-window-main.c:150
msgid "Undo the last action"
msgstr "Cofnie ostatnią akcję"

#: ../src/ld-window-main.c:591
msgid "Unsaved Diagram"
msgstr "Niezapisany Wykres"

#: ../src/ld-window-main.c:171
msgid "Zoom _Out"
msgstr "_Oddalić widok"

#: ../src/ld-window-main.c:169
msgid "Zoom into the diagram"
msgstr "Przybliżyć widok"

#: ../src/ld-window-main.c:172
msgid "Zoom out of the diagram"
msgstr "Oddalić widok"

#: ../src/ld-window-main.c:174
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Normalna Wielkość"

#: ../src/ld-window-main.c:175
msgid "Reset zoom level back to the default"
msgstr "Przywróci poziom zbliżenia na poziom wyjściowy"

#: ../src/ld-window-main.c:178
msgid "_Help"
msgstr "_Pomoc"
#: ../src/logdiag.c:106
msgid "[FILE...]"
msgstr "[PLIK...]"

#: ../src/ld-window-main.c:179
msgid "_About"
msgstr "_O programie"

#: ../src/ld-window-main.c:180
msgid "Show a dialog about this application"
msgstr "Pokaże informacje o tej aplikacji"
#: ../src/ld-window-main.c:160
msgid "_Delete"
msgstr "_Usuń"

#: ../src/ld-window-main.c:186
msgid "_Main Toolbar"
msgstr "_Główny panel narzędzi"
#: ../src/ld-window-main.c:148
msgid "_Edit"
msgstr "_Edycja"

#: ../src/ld-window-main.c:187
msgid "Toggle displaying of the main toolbar"
msgstr "Przełączy pokazywanie głównego panelu narzędzi"
#: ../src/ld-window-main.c:126
msgid "_File"
msgstr "_Plik"

#: ../src/ld-window-main.c:178
msgid "_Help"
msgstr "_Pomoc"

#: ../src/ld-window-main.c:189
msgid "_Library Pane"
msgstr "Panel _biblioteki"

#: ../src/ld-window-main.c:190
msgid "Toggle displaying of the library pane"
msgstr "Przełączy pokazywanie panelu biblioteki"

#: ../src/ld-window-main.c:192
msgid "Show _Grid"
msgstr "Pokaż _Siatkę"

#: ../src/ld-window-main.c:193
msgid "Toggle displaying of the grid"
msgstr "Przełączy pokazywanie siatki"

#: ../src/ld-window-main.c:354
msgid "Drag symbols from the library pane to add them to the diagram."
msgstr "Przeciągnij symbole z panelu biblioteki, aby dodać je do diagramu."

#: ../src/ld-window-main.c:591
msgid "Unsaved Diagram"
msgstr "Niezapisany Wykres"

#: ../src/ld-window-main.c:623
#, c-format
msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and creating a new one?"
msgstr "Zapisać zmiany w wykresie \"%s\" przed jego zamknięciem i stworzeniem nowego?"

#: ../src/ld-window-main.c:662
msgid "Failed to save the diagram"
msgstr "Nie udało się zapisać wykresu"

#: ../src/ld-window-main.c:665
msgid "Try again or save it under another name."
msgstr "Spróbuj ponownie, bądź zapisz pod inną nazwą."

#: ../src/ld-window-main.c:698
msgid "Failed to open the file"
msgstr "Pliku nie da się otworzyć"
#: ../src/ld-window-main.c:186
msgid "_Main Toolbar"
msgstr "_Główny panel narzędzi"

#: ../src/ld-window-main.c:707
#, c-format
msgid "Failed to open file `%s': Invalid contents."
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": Niepoprawna zawartość."
#: ../src/ld-window-main.c:127
msgid "_New"
msgstr "_Nowy"

#: ../src/ld-window-main.c:738
msgid "Logdiag Diagrams (*.ldd)"
msgstr "Wykresy logdiag (*.ldd)"
#: ../src/ld-window-main.c:174
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Normalna Wielkość"

#: ../src/ld-window-main.c:755
#, c-format
msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and opening another one?"
msgstr "Zapisać zmiany w wykresie \"%s\" przed jego zamknięciem i stworzeniem nowego?"
#: ../src/ld-window-main.c:130
msgid "_Open..."
msgstr "_Otwórz..."

#: ../src/ld-window-main.c:759
msgid "Open..."
msgstr "Otworzyć..."
#: ../src/ld-window-main.c:144
msgid "_Quit"
msgstr "_Zakończ"

#: ../src/ld-window-main.c:790
msgid "Save As..."
msgstr "Zapisz jako..."
#: ../src/ld-window-main.c:152
msgid "_Redo"
msgstr "_Powtórz"

#: ../src/ld-window-main.c:853
msgid "If you don't save, changes will be permanently lost."
msgstr "Jeżeli nie zapiszesz zmian, zostaną one trwale utracone"
#: ../src/ld-window-main.c:133
msgid "_Save"
msgstr "Z_apisz"

#: ../src/ld-window-main.c:855
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Zamknąć _bez zapisu"
#: ../src/ld-window-main.c:149
msgid "_Undo"
msgstr "_Wróć"

#: ../src/ld-window-main.c:893
#, c-format
msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing?"
msgstr "Zapisać zmiany w wykresie \"%s\" przed jego zamknięciem?"
#: ../src/ld-window-main.c:167
msgid "_View"
msgstr "_Widok"

#: ../src/ld-window-main.c:931
#, c-format
msgid "%d%%"
msgstr "%d%%"
#: ../src/ld-window-main.c:168
msgid "_Zoom In"
msgstr "_Przybliżyć"

#: ../src/ld-window-main.c:977
msgid "translator-credits"
msgstr "Robert Svoboda <ravath@gmail.com>"

#: ../src/logdiag.c:105
msgid "[FILE...]"
msgstr "[PLIK...]"

#: ../src/logdiag.c:145
msgid "- Schematic editor"
msgstr "- Edytor schematów"

#: ../liblogdiag/ld-category-tree-view.c:138
msgid "Empty"
msgstr "Puste"

#~ msgid "The file is probably corrupted."
#~ msgstr "Plik jest prawdopodobnie uszkodzony."

+ 160
- 157
po/sk.po View File

@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: logdiag\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-25 03:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-27 04:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-25 04:05+0200\n"
"Last-Translator: Přemysl Janouch <p@janouch.name>\n"
"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
@@ -17,77 +17,109 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.8\n"

#: ../src/ld-window-main.c:126
msgid "_File"
msgstr "_Súbor"
#: ../src/ld-window-main.c:931
#, c-format
msgid "%d%%"
msgstr "%d %%"

#: ../src/ld-window-main.c:127
msgid "_New"
msgstr "_Nový"
#: ../src/logdiag.c:146
msgid "- Schematic editor"
msgstr "- Editor schém"

#: ../src/ld-window-main.c:855
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Zatvoriť _bez uloženia"

#: ../src/ld-window-main.c:128
msgid "Create a new diagram"
msgstr "Vytvorí nový diagram"

#: ../src/ld-window-main.c:130
msgid "_Open..."
msgstr "_Otvoriť..."
#: ../src/ld-window-main.c:161
msgid "Delete the contents of the selection"
msgstr "Odstráni obsah výberu"

#: ../src/ld-window-main.c:131
msgid "Open a diagram"
msgstr "Otvorí diagram"
#: ../src/ld-window-main.c:354
msgid "Drag symbols from the library pane to add them to the diagram."
msgstr "Pre pridanie symbolov do diagramu ich pretiahnite z panela knižnice."

#: ../src/ld-window-main.c:133
msgid "_Save"
msgstr "_Uložiť"
#: ../liblogdiag/ld-category-tree-view.c:138
msgid "Empty"
msgstr "Prázdne"

#: ../src/ld-window-main.c:134
msgid "Save the current diagram"
msgstr "Uloží aktuálny diagram"
#: ../src/ld-window-main.c:707
#, c-format
msgid "Failed to open file `%s': Invalid contents."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor \"%s\": Neplatný obsah."

#: ../src/ld-window-main.c:136
msgid "Save _As..."
msgstr "Uložiť _ako..."
#: ../src/ld-window-main.c:698
msgid "Failed to open the file"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor"

#: ../src/ld-window-main.c:137
msgid "Save the current diagram with another name"
msgstr "Uloží aktuálny diagram pod iným menom"
#: ../src/ld-window-main.c:662
msgid "Failed to save the diagram"
msgstr "Nepodarilo sa uložiť diagram"

#: ../src/ld-window-main.c:144
msgid "_Quit"
msgstr "U_končiť"
#: ../src/ld-window-main.c:853
msgid "If you don't save, changes will be permanently lost."
msgstr "Ak ich neuložíte, budú zmeny navždy stratené."

#: ../src/ld-window-main.c:738
msgid "Logdiag Diagrams (*.ldd)"
msgstr "Diagramy logdiag (*.ldd)"

#: ../src/ld-window-main.c:131
msgid "Open a diagram"
msgstr "Otvorí diagram"

#: ../src/ld-window-main.c:759
msgid "Open..."
msgstr "Otvoriť..."

#: ../src/ld-window-main.c:145
msgid "Quit the application"
msgstr "Ukončí aplikáciu"

#: ../src/ld-window-main.c:148
msgid "_Edit"
msgstr "_Úpravy"
#: ../src/ld-window-main.c:153
msgid "Redo the last undone action"
msgstr "Vykoná naposledy vrátenú akciu"

#: ../src/ld-window-main.c:149
msgid "_Undo"
msgstr "_Späť"
#: ../src/ld-window-main.c:175
msgid "Reset zoom level back to the default"
msgstr "Vráti priblíženie na východiskovú hodnotu"

#: ../src/ld-window-main.c:150
msgid "Undo the last action"
msgstr "Vráti poslednú akciu"
#: ../src/ld-window-main.c:790
msgid "Save As..."
msgstr "Uložiť ako..."

#: ../src/ld-window-main.c:152
msgid "_Redo"
msgstr "Z_novu"
#: ../src/ld-window-main.c:136
msgid "Save _As..."
msgstr "Uložiť _ako..."

#: ../src/ld-window-main.c:153
msgid "Redo the last undone action"
msgstr "Vykoná naposledy vrátenú akciu"
#: ../src/ld-window-main.c:623
#, c-format
msgid ""
"Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and creating a new one?"
msgstr ""
"Uložiť zmeny v diagrame \"%s\" pred jeho zatvorením a vytvorením nového?"

#: ../src/ld-window-main.c:160
msgid "_Delete"
msgstr "_Zmazať"
#: ../src/ld-window-main.c:755
#, c-format
msgid ""
"Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and opening another one?"
msgstr "Uložiť zmeny v diagrame \"%s\" pred jeho zatvorením a otvorením iného?"

#: ../src/ld-window-main.c:161
msgid "Delete the contents of the selection"
msgstr "Odstráni obsah výberu"
#: ../src/ld-window-main.c:893
#, c-format
msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing?"
msgstr "Uložiť zmeny v diagrame \"%s\" pred jeho zatvorením?"

#: ../src/ld-window-main.c:134
msgid "Save the current diagram"
msgstr "Uloží aktuálny diagram"

#: ../src/ld-window-main.c:137
msgid "Save the current diagram with another name"
msgstr "Uloží aktuálny diagram pod iným menom"

#: ../src/ld-window-main.c:163
msgid "Select _All"
@@ -97,150 +129,121 @@ msgstr "Vybrať _všetko"
msgid "Select all objects in the diagram"
msgstr "Vyberie všetky objekty v diagrame"

#: ../src/ld-window-main.c:167
msgid "_View"
msgstr "_Zobrazenie"
#: ../src/ld-window-main.c:192
msgid "Show _Grid"
msgstr "Zobraziť _mriežku"

#: ../src/ld-window-main.c:168
msgid "_Zoom In"
msgstr "_Priblížiť"
#: ../src/ld-window-main.c:180
msgid "Show a dialog about this application"
msgstr "Zobrazí dialóg o tejto aplikácii"

#: ../src/ld-window-main.c:169
msgid "Zoom into the diagram"
msgstr "Priblíži diagram"
#: ../src/ld-window-main.c:193
msgid "Toggle displaying of the grid"
msgstr "Prepne zobrazovanie mriežky"

#: ../src/ld-window-main.c:190
msgid "Toggle displaying of the library pane"
msgstr "Prepne zobrazovanie panelu knižnice"

#: ../src/ld-window-main.c:187
msgid "Toggle displaying of the main toolbar"
msgstr "Prepne zobrazovanie hlavného panelu nástrojov"

#: ../src/ld-window-main.c:665
msgid "Try again or save it under another name."
msgstr "Skúste to znova alebo ho uložte pod iným názvom."

#: ../src/ld-window-main.c:150
msgid "Undo the last action"
msgstr "Vráti poslednú akciu"

#: ../src/ld-window-main.c:591
msgid "Unsaved Diagram"
msgstr "Neuložený diagram"

#: ../src/ld-window-main.c:171
msgid "Zoom _Out"
msgstr "_Oddialiť"

#: ../src/ld-window-main.c:169
msgid "Zoom into the diagram"
msgstr "Priblíži diagram"

#: ../src/ld-window-main.c:172
msgid "Zoom out of the diagram"
msgstr "Oddiali diagram"

#: ../src/ld-window-main.c:174
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Normálna veľkosť"

#: ../src/ld-window-main.c:175
msgid "Reset zoom level back to the default"
msgstr "Vráti priblíženie na východiskovú hodnotu"

#: ../src/ld-window-main.c:178
msgid "_Help"
msgstr "_Nápoveda"
#: ../src/logdiag.c:106
msgid "[FILE...]"
msgstr "[SÚBOR...]"

#: ../src/ld-window-main.c:179
msgid "_About"
msgstr "_O programe"

#: ../src/ld-window-main.c:180
msgid "Show a dialog about this application"
msgstr "Zobrazí dialóg o tejto aplikácii"
#: ../src/ld-window-main.c:160
msgid "_Delete"
msgstr "_Zmazať"

#: ../src/ld-window-main.c:186
msgid "_Main Toolbar"
msgstr "_Hlavný panel nástrojov"
#: ../src/ld-window-main.c:148
msgid "_Edit"
msgstr "_Úpravy"

#: ../src/ld-window-main.c:187
msgid "Toggle displaying of the main toolbar"
msgstr "Prepne zobrazovanie hlavného panelu nástrojov"
#: ../src/ld-window-main.c:126
msgid "_File"
msgstr "_Súbor"

#: ../src/ld-window-main.c:178
msgid "_Help"
msgstr "_Nápoveda"

#: ../src/ld-window-main.c:189
msgid "_Library Pane"
msgstr "Panel _knižnice"

#: ../src/ld-window-main.c:190
msgid "Toggle displaying of the library pane"
msgstr "Prepne zobrazovanie panelu knižnice"

#: ../src/ld-window-main.c:192
msgid "Show _Grid"
msgstr "Zobraziť _mriežku"

#: ../src/ld-window-main.c:193
msgid "Toggle displaying of the grid"
msgstr "Prepne zobrazovanie mriežky"

#: ../src/ld-window-main.c:354
msgid "Drag symbols from the library pane to add them to the diagram."
msgstr "Pre pridanie symbolov do diagramu ich pretiahnite z panela knižnice."

#: ../src/ld-window-main.c:591
msgid "Unsaved Diagram"
msgstr "Neuložený diagram"

#: ../src/ld-window-main.c:623
#, c-format
msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and creating a new one?"
msgstr "Uložiť zmeny v diagrame \"%s\" pred jeho zatvorením a vytvorením nového?"

#: ../src/ld-window-main.c:662
msgid "Failed to save the diagram"
msgstr "Nepodarilo sa uložiť diagram"

#: ../src/ld-window-main.c:665
msgid "Try again or save it under another name."
msgstr "Skúste to znova alebo ho uložte pod iným názvom."

#: ../src/ld-window-main.c:698
msgid "Failed to open the file"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor"
#: ../src/ld-window-main.c:186
msgid "_Main Toolbar"
msgstr "_Hlavný panel nástrojov"

#: ../src/ld-window-main.c:707
#, c-format
msgid "Failed to open file `%s': Invalid contents."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor \"%s\": Neplatný obsah."
#: ../src/ld-window-main.c:127
msgid "_New"
msgstr "_Nový"

#: ../src/ld-window-main.c:738
msgid "Logdiag Diagrams (*.ldd)"
msgstr "Diagramy logdiag (*.ldd)"
#: ../src/ld-window-main.c:174
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Normálna veľkosť"

#: ../src/ld-window-main.c:755
#, c-format
msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and opening another one?"
msgstr "Uložiť zmeny v diagrame \"%s\" pred jeho zatvorením a otvorením iného?"
#: ../src/ld-window-main.c:130
msgid "_Open..."
msgstr "_Otvoriť..."

#: ../src/ld-window-main.c:759
msgid "Open..."
msgstr "Otvoriť..."
#: ../src/ld-window-main.c:144
msgid "_Quit"
msgstr "U_končiť"

#: ../src/ld-window-main.c:790
msgid "Save As..."
msgstr "Uložiť ako..."
#: ../src/ld-window-main.c:152
msgid "_Redo"
msgstr "Z_novu"

#: ../src/ld-window-main.c:853
msgid "If you don't save, changes will be permanently lost."
msgstr "Ak ich neuložíte, budú zmeny navždy stratené."
#: ../src/ld-window-main.c:133
msgid "_Save"
msgstr "_Uložiť"

#: ../src/ld-window-main.c:855
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Zatvoriť _bez uloženia"
#: ../src/ld-window-main.c:149
msgid "_Undo"
msgstr "_Späť"

#: ../src/ld-window-main.c:893
#, c-format
msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing?"
msgstr "Uložiť zmeny v diagrame \"%s\" pred jeho zatvorením?"
#: ../src/ld-window-main.c:167
msgid "_View"
msgstr "_Zobrazenie"

#: ../src/ld-window-main.c:931
#, c-format
msgid "%d%%"
msgstr "%d %%"
#: ../src/ld-window-main.c:168
msgid "_Zoom In"
msgstr "_Priblížiť"

#: ../src/ld-window-main.c:977
msgid "translator-credits"
msgstr "Miroslav Rigler <itsgoingd@luzer.sk>"

#: ../src/logdiag.c:105
msgid "[FILE...]"
msgstr "[SÚBOR...]"

#: ../src/logdiag.c:145
msgid "- Schematic editor"
msgstr "- Editor schém"

#: ../liblogdiag/ld-category-tree-view.c:138
msgid "Empty"
msgstr "Prázdne"

#~ msgid "The file is probably corrupted."
#~ msgstr "Súbor je pravdepodobne poškodený."

Loading…
Cancel
Save