Browse Source

Update .po files

For some reason everything got reordered on rebuild.
tags/v0.2.0
Přemysl Janouch 11 months ago
parent
commit
c0b2715c70
Signed by: Přemysl Janouch <p@janouch.name> GPG Key ID: A0420B94F92B9493
5 changed files with 647 additions and 638 deletions
 1. 159
  157
    po/cs.po
 2. 163
  163
    po/de.po
 3. 4
  4
    po/logdiag.pot
 4. 161
  157
    po/pl.po
 5. 160
  157
    po/sk.po

+ 159
- 157
po/cs.po View File

@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
7 7
 msgstr ""
8 8
 "Project-Id-Version: logdiag\n"
9 9
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
-"POT-Creation-Date: 2018-06-25 03:55+0200\n"
10
+"POT-Creation-Date: 2018-06-27 04:52+0200\n"
11 11
 "PO-Revision-Date: 2018-06-25 04:02+0200\n"
12 12
 "Last-Translator: Přemysl Janouch <p@janouch.name>\n"
13 13
 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
@@ -17,77 +17,108 @@ msgstr ""
17 17
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 18
 "X-Generator: Poedit 2.0.8\n"
19 19
 
20
-#: ../src/ld-window-main.c:126
21
-msgid "_File"
22
-msgstr "_Soubor"
20
+#: ../src/ld-window-main.c:931
21
+#, c-format
22
+msgid "%d%%"
23
+msgstr "%d %%"
23 24
 
24
-#: ../src/ld-window-main.c:127
25
-msgid "_New"
26
-msgstr "_Nový"
25
+#: ../src/logdiag.c:146
26
+msgid "- Schematic editor"
27
+msgstr "- Editor schémat"
28
+
29
+#: ../src/ld-window-main.c:855
30
+msgid "Close _without Saving"
31
+msgstr "Zavřít _bez uložení"
27 32
 
28 33
 #: ../src/ld-window-main.c:128
29 34
 msgid "Create a new diagram"
30 35
 msgstr "Vytvoří nový diagram"
31 36
 
32
-#: ../src/ld-window-main.c:130
33
-msgid "_Open..."
34
-msgstr "_Otevřít..."
37
+#: ../src/ld-window-main.c:161
38
+msgid "Delete the contents of the selection"
39
+msgstr "Odstraní obsah výběru"
35 40
 
36
-#: ../src/ld-window-main.c:131
37
-msgid "Open a diagram"
38
-msgstr "Otevře diagram"
41
+#: ../src/ld-window-main.c:354
42
+msgid "Drag symbols from the library pane to add them to the diagram."
43
+msgstr "Pro přidání symbolů do diagramu je přetáhněte z panelu knihovny."
39 44
 
40
-#: ../src/ld-window-main.c:133
41
-msgid "_Save"
42
-msgstr "_Uložit"
45
+#: ../liblogdiag/ld-category-tree-view.c:138
46
+msgid "Empty"
47
+msgstr "Prázdné"
43 48
 
44
-#: ../src/ld-window-main.c:134
45
-msgid "Save the current diagram"
46
-msgstr "Uloží stávající diagram"
49
+#: ../src/ld-window-main.c:707
50
+#, c-format
51
+msgid "Failed to open file `%s': Invalid contents."
52
+msgstr "Nelze otevřít soubor \"%s\": Neplatný obsah."
47 53
 
48
-#: ../src/ld-window-main.c:136
49
-msgid "Save _As..."
50
-msgstr "Uložit _jako..."
54
+#: ../src/ld-window-main.c:698
55
+msgid "Failed to open the file"
56
+msgstr "Nelze otevřít soubor"
51 57
 
52
-#: ../src/ld-window-main.c:137
53
-msgid "Save the current diagram with another name"
54
-msgstr "Uloží stávající diagram pod jiným jménem"
58
+#: ../src/ld-window-main.c:662
59
+msgid "Failed to save the diagram"
60
+msgstr "Nelze uložit diagram"
55 61
 
56
-#: ../src/ld-window-main.c:144
57
-msgid "_Quit"
58
-msgstr "U_končit"
62
+#: ../src/ld-window-main.c:853
63
+msgid "If you don't save, changes will be permanently lost."
64
+msgstr "Pokud je neuložíte, budou změny navždy ztraceny."
65
+
66
+#: ../src/ld-window-main.c:738
67
+msgid "Logdiag Diagrams (*.ldd)"
68
+msgstr "Diagramy logdiag (*.ldd)"
69
+
70
+#: ../src/ld-window-main.c:131
71
+msgid "Open a diagram"
72
+msgstr "Otevře diagram"
73
+
74
+#: ../src/ld-window-main.c:759
75
+msgid "Open..."
76
+msgstr "Otevřít..."
59 77
 
60 78
 #: ../src/ld-window-main.c:145
61 79
 msgid "Quit the application"
62 80
 msgstr "Ukončí aplikaci"
63 81
 
64
-#: ../src/ld-window-main.c:148
65
-msgid "_Edit"
66
-msgstr "_Úpravy"
82
+#: ../src/ld-window-main.c:153
83
+msgid "Redo the last undone action"
84
+msgstr "Provede posledně vrácenou akci"
67 85
 
68
-#: ../src/ld-window-main.c:149
69
-msgid "_Undo"
70
-msgstr "_Zpět"
86
+#: ../src/ld-window-main.c:175
87
+msgid "Reset zoom level back to the default"
88
+msgstr "Vrátí přiblížení na výchozí hodnotu"
71 89
 
72
-#: ../src/ld-window-main.c:150
73
-msgid "Undo the last action"
74
-msgstr "Vrátí poslední akci"
90
+#: ../src/ld-window-main.c:790
91
+msgid "Save As..."
92
+msgstr "Uložit jako..."
75 93
 
76
-#: ../src/ld-window-main.c:152
77
-msgid "_Redo"
78
-msgstr "Z_novu"
94
+#: ../src/ld-window-main.c:136
95
+msgid "Save _As..."
96
+msgstr "Uložit _jako..."
79 97
 
80
-#: ../src/ld-window-main.c:153
81
-msgid "Redo the last undone action"
82
-msgstr "Provede posledně vrácenou akci"
98
+#: ../src/ld-window-main.c:623
99
+#, c-format
100
+msgid ""
101
+"Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and creating a new one?"
102
+msgstr "Uložit změny v diagramu \"%s\" před jeho zavřením a vytvořením nového?"
83 103
 
84
-#: ../src/ld-window-main.c:160
85
-msgid "_Delete"
86
-msgstr "_Smazat"
104
+#: ../src/ld-window-main.c:755
105
+#, c-format
106
+msgid ""
107
+"Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and opening another one?"
108
+msgstr "Uložit změny v diagramu \"%s\" před jeho zavřením a otevřením jiného?"
87 109
 
88
-#: ../src/ld-window-main.c:161
89
-msgid "Delete the contents of the selection"
90
-msgstr "Odstraní obsah výběru"
110
+#: ../src/ld-window-main.c:893
111
+#, c-format
112
+msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing?"
113
+msgstr "Uložit změny v diagramu \"%s\" před jeho zavřením?"
114
+
115
+#: ../src/ld-window-main.c:134
116
+msgid "Save the current diagram"
117
+msgstr "Uloží stávající diagram"
118
+
119
+#: ../src/ld-window-main.c:137
120
+msgid "Save the current diagram with another name"
121
+msgstr "Uloží stávající diagram pod jiným jménem"
91 122
 
92 123
 #: ../src/ld-window-main.c:163
93 124
 msgid "Select _All"
@@ -97,150 +128,121 @@ msgstr "Vybrat _vše"
97 128
 msgid "Select all objects in the diagram"
98 129
 msgstr "Vybere všechny objekty v diagramu"
99 130
 
100
-#: ../src/ld-window-main.c:167
101
-msgid "_View"
102
-msgstr "_Zobrazení"
131
+#: ../src/ld-window-main.c:192
132
+msgid "Show _Grid"
133
+msgstr "Zobrazit _mřížku"
103 134
 
104
-#: ../src/ld-window-main.c:168
105
-msgid "_Zoom In"
106
-msgstr "_Přiblížit"
135
+#: ../src/ld-window-main.c:180
136
+msgid "Show a dialog about this application"
137
+msgstr "Zobrazí dialog o této aplikaci"
107 138
 
108
-#: ../src/ld-window-main.c:169
109
-msgid "Zoom into the diagram"
110
-msgstr "Přiblíží diagram"
139
+#: ../src/ld-window-main.c:193
140
+msgid "Toggle displaying of the grid"
141
+msgstr "Přepne zobrazování mřížky"
142
+
143
+#: ../src/ld-window-main.c:190
144
+msgid "Toggle displaying of the library pane"
145
+msgstr "Přepne zobrazování panelu knihovny"
146
+
147
+#: ../src/ld-window-main.c:187
148
+msgid "Toggle displaying of the main toolbar"
149
+msgstr "Přepne zobrazování hlavního panelu nástrojů"
150
+
151
+#: ../src/ld-window-main.c:665
152
+msgid "Try again or save it under another name."
153
+msgstr "Zkuste to znova nebo jej uložte pod jiným názvem."
154
+
155
+#: ../src/ld-window-main.c:150
156
+msgid "Undo the last action"
157
+msgstr "Vrátí poslední akci"
158
+
159
+#: ../src/ld-window-main.c:591
160
+msgid "Unsaved Diagram"
161
+msgstr "Neuložený diagram"
111 162
 
112 163
 #: ../src/ld-window-main.c:171
113 164
 msgid "Zoom _Out"
114 165
 msgstr "_Oddálit"
115 166
 
167
+#: ../src/ld-window-main.c:169
168
+msgid "Zoom into the diagram"
169
+msgstr "Přiblíží diagram"
170
+
116 171
 #: ../src/ld-window-main.c:172
117 172
 msgid "Zoom out of the diagram"
118 173
 msgstr "Oddálí diagram"
119 174
 
120
-#: ../src/ld-window-main.c:174
121
-msgid "_Normal Size"
122
-msgstr "_Normální velikost"
123
-
124
-#: ../src/ld-window-main.c:175
125
-msgid "Reset zoom level back to the default"
126
-msgstr "Vrátí přiblížení na výchozí hodnotu"
127
-
128
-#: ../src/ld-window-main.c:178
129
-msgid "_Help"
130
-msgstr "_Nápověda"
175
+#: ../src/logdiag.c:106
176
+msgid "[FILE...]"
177
+msgstr "[SOUBOR...]"
131 178
 
132 179
 #: ../src/ld-window-main.c:179
133 180
 msgid "_About"
134 181
 msgstr "_O programu"
135 182
 
136
-#: ../src/ld-window-main.c:180
137
-msgid "Show a dialog about this application"
138
-msgstr "Zobrazí dialog o této aplikaci"
183
+#: ../src/ld-window-main.c:160
184
+msgid "_Delete"
185
+msgstr "_Smazat"
139 186
 
140
-#: ../src/ld-window-main.c:186
141
-msgid "_Main Toolbar"
142
-msgstr "_Hlavní panel nástrojů"
187
+#: ../src/ld-window-main.c:148
188
+msgid "_Edit"
189
+msgstr "_Úpravy"
143 190
 
144
-#: ../src/ld-window-main.c:187
145
-msgid "Toggle displaying of the main toolbar"
146
-msgstr "Přepne zobrazování hlavního panelu nástrojů"
191
+#: ../src/ld-window-main.c:126
192
+msgid "_File"
193
+msgstr "_Soubor"
194
+
195
+#: ../src/ld-window-main.c:178
196
+msgid "_Help"
197
+msgstr "_Nápověda"
147 198
 
148 199
 #: ../src/ld-window-main.c:189
149 200
 msgid "_Library Pane"
150 201
 msgstr "Panel _knihovny"
151 202
 
152
-#: ../src/ld-window-main.c:190
153
-msgid "Toggle displaying of the library pane"
154
-msgstr "Přepne zobrazování panelu knihovny"
155
-
156
-#: ../src/ld-window-main.c:192
157
-msgid "Show _Grid"
158
-msgstr "Zobrazit _mřížku"
159
-
160
-#: ../src/ld-window-main.c:193
161
-msgid "Toggle displaying of the grid"
162
-msgstr "Přepne zobrazování mřížky"
163
-
164
-#: ../src/ld-window-main.c:354
165
-msgid "Drag symbols from the library pane to add them to the diagram."
166
-msgstr "Pro přidání symbolů do diagramu je přetáhněte z panelu knihovny."
167
-
168
-#: ../src/ld-window-main.c:591
169
-msgid "Unsaved Diagram"
170
-msgstr "Neuložený diagram"
171
-
172
-#: ../src/ld-window-main.c:623
173
-#, c-format
174
-msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and creating a new one?"
175
-msgstr "Uložit změny v diagramu \"%s\" před jeho zavřením a vytvořením nového?"
176
-
177
-#: ../src/ld-window-main.c:662
178
-msgid "Failed to save the diagram"
179
-msgstr "Nelze uložit diagram"
180
-
181
-#: ../src/ld-window-main.c:665
182
-msgid "Try again or save it under another name."
183
-msgstr "Zkuste to znova nebo jej uložte pod jiným názvem."
184
-
185
-#: ../src/ld-window-main.c:698
186
-msgid "Failed to open the file"
187
-msgstr "Nelze otevřít soubor"
203
+#: ../src/ld-window-main.c:186
204
+msgid "_Main Toolbar"
205
+msgstr "_Hlavní panel nástrojů"
188 206
 
189
-#: ../src/ld-window-main.c:707
190
-#, c-format
191
-msgid "Failed to open file `%s': Invalid contents."
192
-msgstr "Nelze otevřít soubor \"%s\": Neplatný obsah."
207
+#: ../src/ld-window-main.c:127
208
+msgid "_New"
209
+msgstr "_Nový"
193 210
 
194
-#: ../src/ld-window-main.c:738
195
-msgid "Logdiag Diagrams (*.ldd)"
196
-msgstr "Diagramy logdiag (*.ldd)"
211
+#: ../src/ld-window-main.c:174
212
+msgid "_Normal Size"
213
+msgstr "_Normální velikost"
197 214
 
198
-#: ../src/ld-window-main.c:755
199
-#, c-format
200
-msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and opening another one?"
201
-msgstr "Uložit změny v diagramu \"%s\" před jeho zavřením a otevřením jiného?"
215
+#: ../src/ld-window-main.c:130
216
+msgid "_Open..."
217
+msgstr "_Otevřít..."
202 218
 
203
-#: ../src/ld-window-main.c:759
204
-msgid "Open..."
205
-msgstr "Otevřít..."
219
+#: ../src/ld-window-main.c:144
220
+msgid "_Quit"
221
+msgstr "U_končit"
206 222
 
207
-#: ../src/ld-window-main.c:790
208
-msgid "Save As..."
209
-msgstr "Uložit jako..."
223
+#: ../src/ld-window-main.c:152
224
+msgid "_Redo"
225
+msgstr "Z_novu"
210 226
 
211
-#: ../src/ld-window-main.c:853
212
-msgid "If you don't save, changes will be permanently lost."
213
-msgstr "Pokud je neuložíte, budou změny navždy ztraceny."
227
+#: ../src/ld-window-main.c:133
228
+msgid "_Save"
229
+msgstr "_Uložit"
214 230
 
215
-#: ../src/ld-window-main.c:855
216
-msgid "Close _without Saving"
217
-msgstr "Zavřít _bez uložení"
231
+#: ../src/ld-window-main.c:149
232
+msgid "_Undo"
233
+msgstr "_Zpět"
218 234
 
219
-#: ../src/ld-window-main.c:893
220
-#, c-format
221
-msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing?"
222
-msgstr "Uložit změny v diagramu \"%s\" před jeho zavřením?"
235
+#: ../src/ld-window-main.c:167
236
+msgid "_View"
237
+msgstr "_Zobrazení"
223 238
 
224
-#: ../src/ld-window-main.c:931
225
-#, c-format
226
-msgid "%d%%"
227
-msgstr "%d %%"
239
+#: ../src/ld-window-main.c:168
240
+msgid "_Zoom In"
241
+msgstr "_Přiblížit"
228 242
 
229 243
 #: ../src/ld-window-main.c:977
230 244
 msgid "translator-credits"
231 245
 msgstr "Přemysl Janouch <p@janouch.name>"
232 246
 
233
-#: ../src/logdiag.c:105
234
-msgid "[FILE...]"
235
-msgstr "[SOUBOR...]"
236
-
237
-#: ../src/logdiag.c:145
238
-msgid "- Schematic editor"
239
-msgstr "- Editor schémat"
240
-
241
-#: ../liblogdiag/ld-category-tree-view.c:138
242
-msgid "Empty"
243
-msgstr "Prázdné"
244
-
245 247
 #~ msgid "The file is probably corrupted."
246 248
 #~ msgstr "Soubor je pravděpodobně poškozen."

+ 163
- 163
po/de.po View File

@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
7 7
 msgstr ""
8 8
 "Project-Id-Version: logdiag\n"
9 9
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
-"POT-Creation-Date: 2018-06-25 03:55+0200\n"
10
+"POT-Creation-Date: 2018-06-27 04:52+0200\n"
11 11
 "PO-Revision-Date: 2018-06-25 04:11+0200\n"
12 12
 "Last-Translator: Přemysl Janouch <p@janouch.name>\n"
13 13
 "Language-Team: German <de@li.org>\n"
@@ -17,77 +17,112 @@ msgstr ""
17 17
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 18
 "X-Generator: Poedit 2.0.8\n"
19 19
 
20
-#: ../src/ld-window-main.c:126
21
-msgid "_File"
22
-msgstr "_Datei"
20
+#: ../src/ld-window-main.c:931
21
+#, c-format
22
+msgid "%d%%"
23
+msgstr "%d %%"
23 24
 
24
-#: ../src/ld-window-main.c:127
25
-msgid "_New"
26
-msgstr "_Neu"
25
+#: ../src/logdiag.c:146
26
+msgid "- Schematic editor"
27
+msgstr "- Schema Editor"
28
+
29
+#: ../src/ld-window-main.c:855
30
+msgid "Close _without Saving"
31
+msgstr "Schließen _ohne Speichern"
27 32
 
28 33
 #: ../src/ld-window-main.c:128
29 34
 msgid "Create a new diagram"
30 35
 msgstr "Neues Diagramm erstellen"
31 36
 
32
-#: ../src/ld-window-main.c:130
33
-msgid "_Open..."
34
-msgstr "_Öffnen..."
37
+#: ../src/ld-window-main.c:161
38
+msgid "Delete the contents of the selection"
39
+msgstr "Inhalt der markierten Einträge löschen"
35 40
 
36
-#: ../src/ld-window-main.c:131
37
-msgid "Open a diagram"
38
-msgstr "Diagramm öffnen"
41
+#: ../src/ld-window-main.c:354
42
+msgid "Drag symbols from the library pane to add them to the diagram."
43
+msgstr ""
44
+"Ziehen Sie Symbole aus dem Bibliotheksfenster, um sie dem Diagramm "
45
+"hinzuzufügen."
39 46
 
40
-#: ../src/ld-window-main.c:133
41
-msgid "_Save"
42
-msgstr "_Speichern"
47
+#: ../liblogdiag/ld-category-tree-view.c:138
48
+msgid "Empty"
49
+msgstr "Leere"
43 50
 
44
-#: ../src/ld-window-main.c:134
45
-msgid "Save the current diagram"
46
-msgstr "Speichern des aktuellen Diagramms"
51
+#: ../src/ld-window-main.c:707
52
+#, c-format
53
+msgid "Failed to open file `%s': Invalid contents."
54
+msgstr "Fehler beim Öffnen der Datei \"%s\": Ungültiger Inhalt."
47 55
 
48
-#: ../src/ld-window-main.c:136
49
-msgid "Save _As..."
50
-msgstr "Speichern _unter..."
56
+#: ../src/ld-window-main.c:698
57
+msgid "Failed to open the file"
58
+msgstr "Fehler beim Öffnen der Datei"
51 59
 
52
-#: ../src/ld-window-main.c:137
53
-msgid "Save the current diagram with another name"
54
-msgstr "Aktuelles Diagramm unter anderem Namen speichern"
60
+#: ../src/ld-window-main.c:662
61
+msgid "Failed to save the diagram"
62
+msgstr "Fehler beim Speichern des Diagramms"
55 63
 
56
-#: ../src/ld-window-main.c:144
57
-msgid "_Quit"
58
-msgstr "_Beenden"
64
+#: ../src/ld-window-main.c:853
65
+msgid "If you don't save, changes will be permanently lost."
66
+msgstr "Wenn Sie nicht speichern, gehen alle Änderungen verloren."
67
+
68
+#: ../src/ld-window-main.c:738
69
+msgid "Logdiag Diagrams (*.ldd)"
70
+msgstr "Diagramme logdiag (.ldd)"
71
+
72
+#: ../src/ld-window-main.c:131
73
+msgid "Open a diagram"
74
+msgstr "Diagramm öffnen"
75
+
76
+#: ../src/ld-window-main.c:759
77
+msgid "Open..."
78
+msgstr "Öffnen..."
59 79
 
60 80
 #: ../src/ld-window-main.c:145
61 81
 msgid "Quit the application"
62 82
 msgstr "Anwendung beenden"
63 83
 
64
-#: ../src/ld-window-main.c:148
65
-msgid "_Edit"
66
-msgstr "_Ändern"
84
+#: ../src/ld-window-main.c:153
85
+msgid "Redo the last undone action"
86
+msgstr "Letzte nicht abgeschlossene Aktion wiederholen"
67 87
 
68
-#: ../src/ld-window-main.c:149
69
-msgid "_Undo"
70
-msgstr "_Rückgängig"
88
+#: ../src/ld-window-main.c:175
89
+msgid "Reset zoom level back to the default"
90
+msgstr "Zoom Bereich zurücksetzen"
71 91
 
72
-#: ../src/ld-window-main.c:150
73
-msgid "Undo the last action"
74
-msgstr "Letzte Aktion rückgangig machen"
92
+#: ../src/ld-window-main.c:790
93
+msgid "Save As..."
94
+msgstr "Speichern unter..."
75 95
 
76
-#: ../src/ld-window-main.c:152
77
-msgid "_Redo"
78
-msgstr "_Wiederholen"
96
+#: ../src/ld-window-main.c:136
97
+msgid "Save _As..."
98
+msgstr "Speichern _unter..."
79 99
 
80
-#: ../src/ld-window-main.c:153
81
-msgid "Redo the last undone action"
82
-msgstr "Letzte nicht abgeschlossene Aktion wiederholen"
100
+#: ../src/ld-window-main.c:623
101
+#, c-format
102
+msgid ""
103
+"Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and creating a new one?"
104
+msgstr "Änderungen im Diagramm \"%s\" speichern bevor ein Neues geöffnet wird?"
83 105
 
84
-#: ../src/ld-window-main.c:160
85
-msgid "_Delete"
86
-msgstr "_Löschen"
106
+#: ../src/ld-window-main.c:755
107
+#, c-format
108
+msgid ""
109
+"Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and opening another one?"
110
+msgstr ""
111
+"Änderungen im Diagramm \"%s\" speichern bevor es beendet und ein Weiteres "
112
+"geöffnet wird?"
87 113
 
88
-#: ../src/ld-window-main.c:161
89
-msgid "Delete the contents of the selection"
90
-msgstr "Inhalt der markierten Einträge löschen"
114
+#: ../src/ld-window-main.c:893
115
+#, c-format
116
+msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing?"
117
+msgstr "Änderungen im Diagramm \"%s\" vor dem Schließen speichern?"
118
+
119
+#: ../src/ld-window-main.c:134
120
+msgid "Save the current diagram"
121
+msgstr "Speichern des aktuellen Diagramms"
122
+
123
+#: ../src/ld-window-main.c:137
124
+msgid "Save the current diagram with another name"
125
+msgstr "Aktuelles Diagramm unter anderem Namen speichern"
91 126
 
92 127
 #: ../src/ld-window-main.c:163
93 128
 msgid "Select _All"
@@ -97,156 +132,121 @@ msgstr "_Alles Auswählen"
97 132
 msgid "Select all objects in the diagram"
98 133
 msgstr "Alle Objekte im Diagramm auswählen"
99 134
 
100
-#: ../src/ld-window-main.c:167
101
-msgid "_View"
102
-msgstr "_Ansicht"
135
+#: ../src/ld-window-main.c:192
136
+msgid "Show _Grid"
137
+msgstr "_Gitter anzeigen"
103 138
 
104
-#: ../src/ld-window-main.c:168
105
-msgid "_Zoom In"
106
-msgstr "_Hineinzoomen"
139
+#: ../src/ld-window-main.c:180
140
+msgid "Show a dialog about this application"
141
+msgstr "Zeige einen Dialog über diese Anwendung"
107 142
 
108
-#: ../src/ld-window-main.c:169
109
-msgid "Zoom into the diagram"
110
-msgstr "In das Diagramm zoomen"
143
+#: ../src/ld-window-main.c:193
144
+msgid "Toggle displaying of the grid"
145
+msgstr "Gitter ein-/ausblenden"
146
+
147
+#: ../src/ld-window-main.c:190
148
+msgid "Toggle displaying of the library pane"
149
+msgstr "Bibliothek ein-/ausblenden"
150
+
151
+#: ../src/ld-window-main.c:187
152
+msgid "Toggle displaying of the main toolbar"
153
+msgstr "Symbolleiste ein-/ausblenden"
154
+
155
+#: ../src/ld-window-main.c:665
156
+msgid "Try again or save it under another name."
157
+msgstr "Erneuter Versuch oder unter anderem Namen speichern."
158
+
159
+#: ../src/ld-window-main.c:150
160
+msgid "Undo the last action"
161
+msgstr "Letzte Aktion rückgangig machen"
162
+
163
+#: ../src/ld-window-main.c:591
164
+msgid "Unsaved Diagram"
165
+msgstr "Ungespeichertes Diagramm"
111 166
 
112 167
 #: ../src/ld-window-main.c:171
113 168
 msgid "Zoom _Out"
114 169
 msgstr "Zoom _heraus"
115 170
 
171
+#: ../src/ld-window-main.c:169
172
+msgid "Zoom into the diagram"
173
+msgstr "In das Diagramm zoomen"
174
+
116 175
 #: ../src/ld-window-main.c:172
117 176
 msgid "Zoom out of the diagram"
118 177
 msgstr "Aus dem Diagramm zoomen"
119 178
 
120
-#: ../src/ld-window-main.c:174
121
-msgid "_Normal Size"
122
-msgstr "_Normale Größe"
123
-
124
-#: ../src/ld-window-main.c:175
125
-msgid "Reset zoom level back to the default"
126
-msgstr "Zoom Bereich zurücksetzen"
127
-
128
-#: ../src/ld-window-main.c:178
129
-msgid "_Help"
130
-msgstr "_Hilfe"
179
+#: ../src/logdiag.c:106
180
+msgid "[FILE...]"
181
+msgstr "[DATEI...]"
131 182
 
132 183
 #: ../src/ld-window-main.c:179
133 184
 msgid "_About"
134 185
 msgstr "_Über"
135 186
 
136
-#: ../src/ld-window-main.c:180
137
-msgid "Show a dialog about this application"
138
-msgstr "Zeige einen Dialog über diese Anwendung"
187
+#: ../src/ld-window-main.c:160
188
+msgid "_Delete"
189
+msgstr "_Löschen"
139 190
 
140
-#: ../src/ld-window-main.c:186
141
-msgid "_Main Toolbar"
142
-msgstr "_Symbolleiste"
191
+#: ../src/ld-window-main.c:148
192
+msgid "_Edit"
193
+msgstr "_Ändern"
143 194
 
144
-#: ../src/ld-window-main.c:187
145
-msgid "Toggle displaying of the main toolbar"
146
-msgstr "Symbolleiste ein-/ausblenden"
195
+#: ../src/ld-window-main.c:126
196
+msgid "_File"
197
+msgstr "_Datei"
198
+
199
+#: ../src/ld-window-main.c:178
200
+msgid "_Help"
201
+msgstr "_Hilfe"
147 202
 
148 203
 #: ../src/ld-window-main.c:189
149 204
 msgid "_Library Pane"
150 205
 msgstr "_Bibliothek Menüleiste"
151 206
 
152
-#: ../src/ld-window-main.c:190
153
-msgid "Toggle displaying of the library pane"
154
-msgstr "Bibliothek ein-/ausblenden"
155
-
156
-#: ../src/ld-window-main.c:192
157
-msgid "Show _Grid"
158
-msgstr "_Gitter anzeigen"
159
-
160
-#: ../src/ld-window-main.c:193
161
-msgid "Toggle displaying of the grid"
162
-msgstr "Gitter ein-/ausblenden"
163
-
164
-#: ../src/ld-window-main.c:354
165
-msgid "Drag symbols from the library pane to add them to the diagram."
166
-msgstr ""
167
-"Ziehen Sie Symbole aus dem Bibliotheksfenster, um sie dem Diagramm "
168
-"hinzuzufügen."
169
-
170
-#: ../src/ld-window-main.c:591
171
-msgid "Unsaved Diagram"
172
-msgstr "Ungespeichertes Diagramm"
173
-
174
-#: ../src/ld-window-main.c:623
175
-#, c-format
176
-msgid ""
177
-"Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and creating a new one?"
178
-msgstr "Änderungen im Diagramm \"%s\" speichern bevor ein Neues geöffnet wird?"
179
-
180
-#: ../src/ld-window-main.c:662
181
-msgid "Failed to save the diagram"
182
-msgstr "Fehler beim Speichern des Diagramms"
183
-
184
-#: ../src/ld-window-main.c:665
185
-msgid "Try again or save it under another name."
186
-msgstr "Erneuter Versuch oder unter anderem Namen speichern."
187
-
188
-#: ../src/ld-window-main.c:698
189
-msgid "Failed to open the file"
190
-msgstr "Fehler beim Öffnen der Datei"
207
+#: ../src/ld-window-main.c:186
208
+msgid "_Main Toolbar"
209
+msgstr "_Symbolleiste"
191 210
 
192
-#: ../src/ld-window-main.c:707
193
-#, c-format
194
-msgid "Failed to open file `%s': Invalid contents."
195
-msgstr "Fehler beim Öffnen der Datei \"%s\": Ungültiger Inhalt."
211
+#: ../src/ld-window-main.c:127
212
+msgid "_New"
213
+msgstr "_Neu"
196 214
 
197
-#: ../src/ld-window-main.c:738
198
-msgid "Logdiag Diagrams (*.ldd)"
199
-msgstr "Diagramme logdiag (.ldd)"
215
+#: ../src/ld-window-main.c:174
216
+msgid "_Normal Size"
217
+msgstr "_Normale Größe"
200 218
 
201
-#: ../src/ld-window-main.c:755
202
-#, c-format
203
-msgid ""
204
-"Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and opening another one?"
205
-msgstr ""
206
-"Änderungen im Diagramm \"%s\" speichern bevor es beendet und ein Weiteres "
207
-"geöffnet wird?"
219
+#: ../src/ld-window-main.c:130
220
+msgid "_Open..."
221
+msgstr "_Öffnen..."
208 222
 
209
-#: ../src/ld-window-main.c:759
210
-msgid "Open..."
211
-msgstr "Öffnen..."
223
+#: ../src/ld-window-main.c:144
224
+msgid "_Quit"
225
+msgstr "_Beenden"
212 226
 
213
-#: ../src/ld-window-main.c:790
214
-msgid "Save As..."
215
-msgstr "Speichern unter..."
227
+#: ../src/ld-window-main.c:152
228
+msgid "_Redo"
229
+msgstr "_Wiederholen"
216 230
 
217
-#: ../src/ld-window-main.c:853
218
-msgid "If you don't save, changes will be permanently lost."
219
-msgstr "Wenn Sie nicht speichern, gehen alle Änderungen verloren."
231
+#: ../src/ld-window-main.c:133
232
+msgid "_Save"
233
+msgstr "_Speichern"
220 234
 
221
-#: ../src/ld-window-main.c:855
222
-msgid "Close _without Saving"
223
-msgstr "Schließen _ohne Speichern"
235
+#: ../src/ld-window-main.c:149
236
+msgid "_Undo"
237
+msgstr "_Rückgängig"
224 238
 
225
-#: ../src/ld-window-main.c:893
226
-#, c-format
227
-msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing?"
228
-msgstr "Änderungen im Diagramm \"%s\" vor dem Schließen speichern?"
239
+#: ../src/ld-window-main.c:167
240
+msgid "_View"
241
+msgstr "_Ansicht"
229 242
 
230
-#: ../src/ld-window-main.c:931
231
-#, c-format
232
-msgid "%d%%"
233
-msgstr "%d %%"
243
+#: ../src/ld-window-main.c:168
244
+msgid "_Zoom In"
245
+msgstr "_Hineinzoomen"
234 246
 
235 247
 #: ../src/ld-window-main.c:977
236 248
 msgid "translator-credits"
237 249
 msgstr "Andy J."
238 250
 
239
-#: ../src/logdiag.c:105
240
-msgid "[FILE...]"
241
-msgstr "[DATEI...]"
242
-
243
-#: ../src/logdiag.c:145
244
-msgid "- Schematic editor"
245
-msgstr "- Schema Editor"
246
-
247
-#: ../liblogdiag/ld-category-tree-view.c:138
248
-msgid "Empty"
249
-msgstr "Leere"
250
-
251 251
 #~ msgid "The file is probably corrupted."
252 252
 #~ msgstr "Die Datei ist vermutlich beschädigt."

+ 4
- 4
po/logdiag.pot View File

@@ -6,9 +6,9 @@
6 6
 #, fuzzy
7 7
 msgid ""
8 8
 msgstr ""
9
-"Project-Id-Version: logdiag 0.1.2\n"
9
+"Project-Id-Version: logdiag 0.2.0\n"
10 10
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11
-"POT-Creation-Date: 2018-06-25 03:55+0200\n"
11
+"POT-Creation-Date: 2018-06-27 04:52+0200\n"
12 12
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
13 13
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
14 14
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -232,11 +232,11 @@ msgstr ""
232 232
 msgid "translator-credits"
233 233
 msgstr ""
234 234
 
235
-#: ../src/logdiag.c:105
235
+#: ../src/logdiag.c:106
236 236
 msgid "[FILE...]"
237 237
 msgstr ""
238 238
 
239
-#: ../src/logdiag.c:145
239
+#: ../src/logdiag.c:146
240 240
 msgid "- Schematic editor"
241 241
 msgstr ""
242 242
 

+ 161
- 157
po/pl.po View File

@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
7 7
 msgstr ""
8 8
 "Project-Id-Version: logdiag\n"
9 9
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
-"POT-Creation-Date: 2018-06-25 03:55+0200\n"
10
+"POT-Creation-Date: 2018-06-27 04:52+0200\n"
11 11
 "PO-Revision-Date: 2018-06-25 04:09+0200\n"
12 12
 "Last-Translator: Přemysl Janouch <p@janouch.name>\n"
13 13
 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
@@ -17,77 +17,110 @@ msgstr ""
17 17
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 18
 "X-Generator: Poedit 2.0.8\n"
19 19
 
20
-#: ../src/ld-window-main.c:126
21
-msgid "_File"
22
-msgstr "_Plik"
20
+#: ../src/ld-window-main.c:931
21
+#, c-format
22
+msgid "%d%%"
23
+msgstr "%d%%"
23 24
 
24
-#: ../src/ld-window-main.c:127
25
-msgid "_New"
26
-msgstr "_Nowy"
25
+#: ../src/logdiag.c:146
26
+msgid "- Schematic editor"
27
+msgstr "- Edytor schematów"
28
+
29
+#: ../src/ld-window-main.c:855
30
+msgid "Close _without Saving"
31
+msgstr "Zamknąć _bez zapisu"
27 32
 
28 33
 #: ../src/ld-window-main.c:128
29 34
 msgid "Create a new diagram"
30 35
 msgstr "Stworzenie nowego wykresu"
31 36
 
32
-#: ../src/ld-window-main.c:130
33
-msgid "_Open..."
34
-msgstr "_Otwórz..."
37
+#: ../src/ld-window-main.c:161
38
+msgid "Delete the contents of the selection"
39
+msgstr "Usuń zawartość wyboru"
35 40
 
36
-#: ../src/ld-window-main.c:131
37
-msgid "Open a diagram"
38
-msgstr "Otwórz wykres"
41
+#: ../src/ld-window-main.c:354
42
+msgid "Drag symbols from the library pane to add them to the diagram."
43
+msgstr "Przeciągnij symbole z panelu biblioteki, aby dodać je do diagramu."
39 44
 
40
-#: ../src/ld-window-main.c:133
41
-msgid "_Save"
42
-msgstr "Z_apisz"
45
+#: ../liblogdiag/ld-category-tree-view.c:138
46
+msgid "Empty"
47
+msgstr "Puste"
43 48
 
44
-#: ../src/ld-window-main.c:134
45
-msgid "Save the current diagram"
46
-msgstr "Zapisz aktywny wykres"
49
+#: ../src/ld-window-main.c:707
50
+#, c-format
51
+msgid "Failed to open file `%s': Invalid contents."
52
+msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": Niepoprawna zawartość."
47 53
 
48
-#: ../src/ld-window-main.c:136
49
-msgid "Save _As..."
50
-msgstr "Zapisz _jako..."
54
+#: ../src/ld-window-main.c:698
55
+msgid "Failed to open the file"
56
+msgstr "Pliku nie da się otworzyć"
51 57
 
52
-#: ../src/ld-window-main.c:137
53
-msgid "Save the current diagram with another name"
54
-msgstr "Zapisać aktywny wykres pod inną nazwą"
58
+#: ../src/ld-window-main.c:662
59
+msgid "Failed to save the diagram"
60
+msgstr "Nie udało się zapisać wykresu"
55 61
 
56
-#: ../src/ld-window-main.c:144
57
-msgid "_Quit"
58
-msgstr "_Zakończ"
62
+#: ../src/ld-window-main.c:853
63
+msgid "If you don't save, changes will be permanently lost."
64
+msgstr "Jeżeli nie zapiszesz zmian, zostaną one trwale utracone"
65
+
66
+#: ../src/ld-window-main.c:738
67
+msgid "Logdiag Diagrams (*.ldd)"
68
+msgstr "Wykresy logdiag (*.ldd)"
69
+
70
+#: ../src/ld-window-main.c:131
71
+msgid "Open a diagram"
72
+msgstr "Otwórz wykres"
73
+
74
+#: ../src/ld-window-main.c:759
75
+msgid "Open..."
76
+msgstr "Otworzyć..."
59 77
 
60 78
 #: ../src/ld-window-main.c:145
61 79
 msgid "Quit the application"
62 80
 msgstr "Zamknie aplikację"
63 81
 
64
-#: ../src/ld-window-main.c:148
65
-msgid "_Edit"
66
-msgstr "_Edycja"
82
+#: ../src/ld-window-main.c:153
83
+msgid "Redo the last undone action"
84
+msgstr "Powtórzy ostatnio cofniętą akcję"
67 85
 
68
-#: ../src/ld-window-main.c:149
69
-msgid "_Undo"
70
-msgstr "_Wróć"
86
+#: ../src/ld-window-main.c:175
87
+msgid "Reset zoom level back to the default"
88
+msgstr "Przywróci poziom zbliżenia na poziom wyjściowy"
71 89
 
72
-#: ../src/ld-window-main.c:150
73
-msgid "Undo the last action"
74
-msgstr "Cofnie ostatnią akcję"
90
+#: ../src/ld-window-main.c:790
91
+msgid "Save As..."
92
+msgstr "Zapisz jako..."
75 93
 
76
-#: ../src/ld-window-main.c:152
77
-msgid "_Redo"
78
-msgstr "_Powtórz"
94
+#: ../src/ld-window-main.c:136
95
+msgid "Save _As..."
96
+msgstr "Zapisz _jako..."
79 97
 
80
-#: ../src/ld-window-main.c:153
81
-msgid "Redo the last undone action"
82
-msgstr "Powtórzy ostatnio cofniętą akcję"
98
+#: ../src/ld-window-main.c:623
99
+#, c-format
100
+msgid ""
101
+"Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and creating a new one?"
102
+msgstr ""
103
+"Zapisać zmiany w wykresie \"%s\" przed jego zamknięciem i stworzeniem nowego?"
83 104
 
84
-#: ../src/ld-window-main.c:160
85
-msgid "_Delete"
86
-msgstr "_Usuń"
105
+#: ../src/ld-window-main.c:755
106
+#, c-format
107
+msgid ""
108
+"Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and opening another one?"
109
+msgstr ""
110
+"Zapisać zmiany w wykresie \"%s\" przed jego zamknięciem i stworzeniem nowego?"
87 111
 
88
-#: ../src/ld-window-main.c:161
89
-msgid "Delete the contents of the selection"
90
-msgstr "Usuń zawartość wyboru"
112
+#: ../src/ld-window-main.c:893
113
+#, c-format
114
+msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing?"
115
+msgstr "Zapisać zmiany w wykresie \"%s\" przed jego zamknięciem?"
116
+
117
+#: ../src/ld-window-main.c:134
118
+msgid "Save the current diagram"
119
+msgstr "Zapisz aktywny wykres"
120
+
121
+#: ../src/ld-window-main.c:137
122
+msgid "Save the current diagram with another name"
123
+msgstr "Zapisać aktywny wykres pod inną nazwą"
91 124
 
92 125
 #: ../src/ld-window-main.c:163
93 126
 msgid "Select _All"
@@ -97,150 +130,121 @@ msgstr "Wybierz _wszystko"
97 130
 msgid "Select all objects in the diagram"
98 131
 msgstr "Wybierze wszystkie obietky w wykresie"
99 132
 
100
-#: ../src/ld-window-main.c:167
101
-msgid "_View"
102
-msgstr "_Widok"
133
+#: ../src/ld-window-main.c:192
134
+msgid "Show _Grid"
135
+msgstr "Pokaż _Siatkę"
103 136
 
104
-#: ../src/ld-window-main.c:168
105
-msgid "_Zoom In"
106
-msgstr "_Przybliżyć"
137
+#: ../src/ld-window-main.c:180
138
+msgid "Show a dialog about this application"
139
+msgstr "Pokaże informacje o tej aplikacji"
107 140
 
108
-#: ../src/ld-window-main.c:169
109
-msgid "Zoom into the diagram"
110
-msgstr "Przybliżyć widok"
141
+#: ../src/ld-window-main.c:193
142
+msgid "Toggle displaying of the grid"
143
+msgstr "Przełączy pokazywanie siatki"
144
+
145
+#: ../src/ld-window-main.c:190
146
+msgid "Toggle displaying of the library pane"
147
+msgstr "Przełączy pokazywanie panelu biblioteki"
148
+
149
+#: ../src/ld-window-main.c:187
150
+msgid "Toggle displaying of the main toolbar"
151
+msgstr "Przełączy pokazywanie głównego panelu narzędzi"
152
+
153
+#: ../src/ld-window-main.c:665
154
+msgid "Try again or save it under another name."
155
+msgstr "Spróbuj ponownie, bądź zapisz pod inną nazwą."
156
+
157
+#: ../src/ld-window-main.c:150
158
+msgid "Undo the last action"
159
+msgstr "Cofnie ostatnią akcję"
160
+
161
+#: ../src/ld-window-main.c:591
162
+msgid "Unsaved Diagram"
163
+msgstr "Niezapisany Wykres"
111 164
 
112 165
 #: ../src/ld-window-main.c:171
113 166
 msgid "Zoom _Out"
114 167
 msgstr "_Oddalić widok"
115 168
 
169
+#: ../src/ld-window-main.c:169
170
+msgid "Zoom into the diagram"
171
+msgstr "Przybliżyć widok"
172
+
116 173
 #: ../src/ld-window-main.c:172
117 174
 msgid "Zoom out of the diagram"
118 175
 msgstr "Oddalić widok"
119 176
 
120
-#: ../src/ld-window-main.c:174
121
-msgid "_Normal Size"
122
-msgstr "_Normalna Wielkość"
123
-
124
-#: ../src/ld-window-main.c:175
125
-msgid "Reset zoom level back to the default"
126
-msgstr "Przywróci poziom zbliżenia na poziom wyjściowy"
127
-
128
-#: ../src/ld-window-main.c:178
129
-msgid "_Help"
130
-msgstr "_Pomoc"
177
+#: ../src/logdiag.c:106
178
+msgid "[FILE...]"
179
+msgstr "[PLIK...]"
131 180
 
132 181
 #: ../src/ld-window-main.c:179
133 182
 msgid "_About"
134 183
 msgstr "_O programie"
135 184
 
136
-#: ../src/ld-window-main.c:180
137
-msgid "Show a dialog about this application"
138
-msgstr "Pokaże informacje o tej aplikacji"
185
+#: ../src/ld-window-main.c:160
186
+msgid "_Delete"
187
+msgstr "_Usuń"
139 188
 
140
-#: ../src/ld-window-main.c:186
141
-msgid "_Main Toolbar"
142
-msgstr "_Główny panel narzędzi"
189
+#: ../src/ld-window-main.c:148
190
+msgid "_Edit"
191
+msgstr "_Edycja"
143 192
 
144
-#: ../src/ld-window-main.c:187
145
-msgid "Toggle displaying of the main toolbar"
146
-msgstr "Przełączy pokazywanie głównego panelu narzędzi"
193
+#: ../src/ld-window-main.c:126
194
+msgid "_File"
195
+msgstr "_Plik"
196
+
197
+#: ../src/ld-window-main.c:178
198
+msgid "_Help"
199
+msgstr "_Pomoc"
147 200
 
148 201
 #: ../src/ld-window-main.c:189
149 202
 msgid "_Library Pane"
150 203
 msgstr "Panel _biblioteki"
151 204
 
152
-#: ../src/ld-window-main.c:190
153
-msgid "Toggle displaying of the library pane"
154
-msgstr "Przełączy pokazywanie panelu biblioteki"
155
-
156
-#: ../src/ld-window-main.c:192
157
-msgid "Show _Grid"
158
-msgstr "Pokaż _Siatkę"
159
-
160
-#: ../src/ld-window-main.c:193
161
-msgid "Toggle displaying of the grid"
162
-msgstr "Przełączy pokazywanie siatki"
163
-
164
-#: ../src/ld-window-main.c:354
165
-msgid "Drag symbols from the library pane to add them to the diagram."
166
-msgstr "Przeciągnij symbole z panelu biblioteki, aby dodać je do diagramu."
167
-
168
-#: ../src/ld-window-main.c:591
169
-msgid "Unsaved Diagram"
170
-msgstr "Niezapisany Wykres"
171
-
172
-#: ../src/ld-window-main.c:623
173
-#, c-format
174
-msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and creating a new one?"
175
-msgstr "Zapisać zmiany w wykresie \"%s\" przed jego zamknięciem i stworzeniem nowego?"
176
-
177
-#: ../src/ld-window-main.c:662
178
-msgid "Failed to save the diagram"
179
-msgstr "Nie udało się zapisać wykresu"
180
-
181
-#: ../src/ld-window-main.c:665
182
-msgid "Try again or save it under another name."
183
-msgstr "Spróbuj ponownie, bądź zapisz pod inną nazwą."
184
-
185
-#: ../src/ld-window-main.c:698
186
-msgid "Failed to open the file"
187
-msgstr "Pliku nie da się otworzyć"
205
+#: ../src/ld-window-main.c:186
206
+msgid "_Main Toolbar"
207
+msgstr "_Główny panel narzędzi"
188 208
 
189
-#: ../src/ld-window-main.c:707
190
-#, c-format
191
-msgid "Failed to open file `%s': Invalid contents."
192
-msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": Niepoprawna zawartość."
209
+#: ../src/ld-window-main.c:127
210
+msgid "_New"
211
+msgstr "_Nowy"
193 212
 
194
-#: ../src/ld-window-main.c:738
195
-msgid "Logdiag Diagrams (*.ldd)"
196
-msgstr "Wykresy logdiag (*.ldd)"
213
+#: ../src/ld-window-main.c:174
214
+msgid "_Normal Size"
215
+msgstr "_Normalna Wielkość"
197 216
 
198
-#: ../src/ld-window-main.c:755
199
-#, c-format
200
-msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and opening another one?"
201
-msgstr "Zapisać zmiany w wykresie \"%s\" przed jego zamknięciem i stworzeniem nowego?"
217
+#: ../src/ld-window-main.c:130
218
+msgid "_Open..."
219
+msgstr "_Otwórz..."
202 220
 
203
-#: ../src/ld-window-main.c:759
204
-msgid "Open..."
205
-msgstr "Otworzyć..."
221
+#: ../src/ld-window-main.c:144
222
+msgid "_Quit"
223
+msgstr "_Zakończ"
206 224
 
207
-#: ../src/ld-window-main.c:790
208
-msgid "Save As..."
209
-msgstr "Zapisz jako..."
225
+#: ../src/ld-window-main.c:152
226
+msgid "_Redo"
227
+msgstr "_Powtórz"
210 228
 
211
-#: ../src/ld-window-main.c:853
212
-msgid "If you don't save, changes will be permanently lost."
213
-msgstr "Jeżeli nie zapiszesz zmian, zostaną one trwale utracone"
229
+#: ../src/ld-window-main.c:133
230
+msgid "_Save"
231
+msgstr "Z_apisz"
214 232
 
215
-#: ../src/ld-window-main.c:855
216
-msgid "Close _without Saving"
217
-msgstr "Zamknąć _bez zapisu"
233
+#: ../src/ld-window-main.c:149
234
+msgid "_Undo"
235
+msgstr "_Wróć"
218 236
 
219
-#: ../src/ld-window-main.c:893
220
-#, c-format
221
-msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing?"
222
-msgstr "Zapisać zmiany w wykresie \"%s\" przed jego zamknięciem?"
237
+#: ../src/ld-window-main.c:167
238
+msgid "_View"
239
+msgstr "_Widok"
223 240
 
224
-#: ../src/ld-window-main.c:931
225
-#, c-format
226
-msgid "%d%%"
227
-msgstr "%d%%"
241
+#: ../src/ld-window-main.c:168
242
+msgid "_Zoom In"
243
+msgstr "_Przybliżyć"
228 244
 
229 245
 #: ../src/ld-window-main.c:977
230 246
 msgid "translator-credits"
231 247
 msgstr "Robert Svoboda <ravath@gmail.com>"
232 248
 
233
-#: ../src/logdiag.c:105
234
-msgid "[FILE...]"
235
-msgstr "[PLIK...]"
236
-
237
-#: ../src/logdiag.c:145
238
-msgid "- Schematic editor"
239
-msgstr "- Edytor schematów"
240
-
241
-#: ../liblogdiag/ld-category-tree-view.c:138
242
-msgid "Empty"
243
-msgstr "Puste"
244
-
245 249
 #~ msgid "The file is probably corrupted."
246 250
 #~ msgstr "Plik jest prawdopodobnie uszkodzony."

+ 160
- 157
po/sk.po View File

@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
7 7
 msgstr ""
8 8
 "Project-Id-Version: logdiag\n"
9 9
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
-"POT-Creation-Date: 2018-06-25 03:55+0200\n"
10
+"POT-Creation-Date: 2018-06-27 04:52+0200\n"
11 11
 "PO-Revision-Date: 2018-06-25 04:05+0200\n"
12 12
 "Last-Translator: Přemysl Janouch <p@janouch.name>\n"
13 13
 "Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
@@ -17,77 +17,109 @@ msgstr ""
17 17
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 18
 "X-Generator: Poedit 2.0.8\n"
19 19
 
20
-#: ../src/ld-window-main.c:126
21
-msgid "_File"
22
-msgstr "_Súbor"
20
+#: ../src/ld-window-main.c:931
21
+#, c-format
22
+msgid "%d%%"
23
+msgstr "%d %%"
23 24
 
24
-#: ../src/ld-window-main.c:127
25
-msgid "_New"
26
-msgstr "_Nový"
25
+#: ../src/logdiag.c:146
26
+msgid "- Schematic editor"
27
+msgstr "- Editor schém"
28
+
29
+#: ../src/ld-window-main.c:855
30
+msgid "Close _without Saving"
31
+msgstr "Zatvoriť _bez uloženia"
27 32
 
28 33
 #: ../src/ld-window-main.c:128
29 34
 msgid "Create a new diagram"
30 35
 msgstr "Vytvorí nový diagram"
31 36
 
32
-#: ../src/ld-window-main.c:130
33
-msgid "_Open..."
34
-msgstr "_Otvoriť..."
37
+#: ../src/ld-window-main.c:161
38
+msgid "Delete the contents of the selection"
39
+msgstr "Odstráni obsah výberu"
35 40
 
36
-#: ../src/ld-window-main.c:131
37
-msgid "Open a diagram"
38
-msgstr "Otvorí diagram"
41
+#: ../src/ld-window-main.c:354
42
+msgid "Drag symbols from the library pane to add them to the diagram."
43
+msgstr "Pre pridanie symbolov do diagramu ich pretiahnite z panela knižnice."
39 44
 
40
-#: ../src/ld-window-main.c:133
41
-msgid "_Save"
42
-msgstr "_Uložiť"
45
+#: ../liblogdiag/ld-category-tree-view.c:138
46
+msgid "Empty"
47
+msgstr "Prázdne"
43 48
 
44
-#: ../src/ld-window-main.c:134
45
-msgid "Save the current diagram"
46
-msgstr "Uloží aktuálny diagram"
49
+#: ../src/ld-window-main.c:707
50
+#, c-format
51
+msgid "Failed to open file `%s': Invalid contents."
52
+msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor \"%s\": Neplatný obsah."
47 53
 
48
-#: ../src/ld-window-main.c:136
49
-msgid "Save _As..."
50
-msgstr "Uložiť _ako..."
54
+#: ../src/ld-window-main.c:698
55
+msgid "Failed to open the file"
56
+msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor"
51 57
 
52
-#: ../src/ld-window-main.c:137
53
-msgid "Save the current diagram with another name"
54
-msgstr "Uloží aktuálny diagram pod iným menom"
58
+#: ../src/ld-window-main.c:662
59
+msgid "Failed to save the diagram"
60
+msgstr "Nepodarilo sa uložiť diagram"
55 61
 
56
-#: ../src/ld-window-main.c:144
57
-msgid "_Quit"
58
-msgstr "U_končiť"
62
+#: ../src/ld-window-main.c:853
63
+msgid "If you don't save, changes will be permanently lost."
64
+msgstr "Ak ich neuložíte, budú zmeny navždy stratené."
65
+
66
+#: ../src/ld-window-main.c:738
67
+msgid "Logdiag Diagrams (*.ldd)"
68
+msgstr "Diagramy logdiag (*.ldd)"
69
+
70
+#: ../src/ld-window-main.c:131
71
+msgid "Open a diagram"
72
+msgstr "Otvorí diagram"
73
+
74
+#: ../src/ld-window-main.c:759
75
+msgid "Open..."
76
+msgstr "Otvoriť..."
59 77
 
60 78
 #: ../src/ld-window-main.c:145
61 79
 msgid "Quit the application"
62 80
 msgstr "Ukončí aplikáciu"
63 81
 
64
-#: ../src/ld-window-main.c:148
65
-msgid "_Edit"
66
-msgstr "_Úpravy"
82
+#: ../src/ld-window-main.c:153
83
+msgid "Redo the last undone action"
84
+msgstr "Vykoná naposledy vrátenú akciu"
67 85
 
68
-#: ../src/ld-window-main.c:149
69
-msgid "_Undo"
70
-msgstr "_Späť"
86
+#: ../src/ld-window-main.c:175
87
+msgid "Reset zoom level back to the default"
88
+msgstr "Vráti priblíženie na východiskovú hodnotu"
71 89
 
72
-#: ../src/ld-window-main.c:150
73
-msgid "Undo the last action"
74
-msgstr "Vráti poslednú akciu"
90
+#: ../src/ld-window-main.c:790
91
+msgid "Save As..."
92
+msgstr "Uložiť ako..."
75 93
 
76
-#: ../src/ld-window-main.c:152
77
-msgid "_Redo"
78
-msgstr "Z_novu"
94
+#: ../src/ld-window-main.c:136
95
+msgid "Save _As..."
96
+msgstr "Uložiť _ako..."
79 97
 
80
-#: ../src/ld-window-main.c:153
81
-msgid "Redo the last undone action"
82
-msgstr "Vykoná naposledy vrátenú akciu"
98
+#: ../src/ld-window-main.c:623
99
+#, c-format
100
+msgid ""
101
+"Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and creating a new one?"
102
+msgstr ""
103
+"Uložiť zmeny v diagrame \"%s\" pred jeho zatvorením a vytvorením nového?"
83 104
 
84
-#: ../src/ld-window-main.c:160
85
-msgid "_Delete"
86
-msgstr "_Zmazať"
105
+#: ../src/ld-window-main.c:755
106
+#, c-format
107
+msgid ""
108
+"Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and opening another one?"
109
+msgstr "Uložiť zmeny v diagrame \"%s\" pred jeho zatvorením a otvorením iného?"
87 110
 
88
-#: ../src/ld-window-main.c:161
89
-msgid "Delete the contents of the selection"
90
-msgstr "Odstráni obsah výberu"
111
+#: ../src/ld-window-main.c:893
112
+#, c-format
113
+msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing?"
114
+msgstr "Uložiť zmeny v diagrame \"%s\" pred jeho zatvorením?"
115
+
116
+#: ../src/ld-window-main.c:134
117
+msgid "Save the current diagram"
118
+msgstr "Uloží aktuálny diagram"
119
+
120
+#: ../src/ld-window-main.c:137
121
+msgid "Save the current diagram with another name"
122
+msgstr "Uloží aktuálny diagram pod iným menom"
91 123
 
92 124
 #: ../src/ld-window-main.c:163
93 125
 msgid "Select _All"
@@ -97,150 +129,121 @@ msgstr "Vybrať _všetko"
97 129
 msgid "Select all objects in the diagram"
98 130
 msgstr "Vyberie všetky objekty v diagrame"
99 131
 
100
-#: ../src/ld-window-main.c:167
101
-msgid "_View"
102
-msgstr "_Zobrazenie"
132
+#: ../src/ld-window-main.c:192
133
+msgid "Show _Grid"
134
+msgstr "Zobraziť _mriežku"
103 135
 
104
-#: ../src/ld-window-main.c:168
105
-msgid "_Zoom In"
106
-msgstr "_Priblížiť"
136
+#: ../src/ld-window-main.c:180
137
+msgid "Show a dialog about this application"
138
+msgstr "Zobrazí dialóg o tejto aplikácii"
107 139
 
108
-#: ../src/ld-window-main.c:169
109
-msgid "Zoom into the diagram"
110
-msgstr "Priblíži diagram"
140
+#: ../src/ld-window-main.c:193
141
+msgid "Toggle displaying of the grid"
142
+msgstr "Prepne zobrazovanie mriežky"
143
+
144
+#: ../src/ld-window-main.c:190
145
+msgid "Toggle displaying of the library pane"
146
+msgstr "Prepne zobrazovanie panelu knižnice"
147
+
148
+#: ../src/ld-window-main.c:187
149
+msgid "Toggle displaying of the main toolbar"
150
+msgstr "Prepne zobrazovanie hlavného panelu nástrojov"
151
+
152
+#: ../src/ld-window-main.c:665
153
+msgid "Try again or save it under another name."
154
+msgstr "Skúste to znova alebo ho uložte pod iným názvom."
155
+
156
+#: ../src/ld-window-main.c:150
157
+msgid "Undo the last action"
158
+msgstr "Vráti poslednú akciu"
159
+
160
+#: ../src/ld-window-main.c:591
161
+msgid "Unsaved Diagram"
162
+msgstr "Neuložený diagram"
111 163
 
112 164
 #: ../src/ld-window-main.c:171
113 165
 msgid "Zoom _Out"
114 166
 msgstr "_Oddialiť"
115 167
 
168
+#: ../src/ld-window-main.c:169
169
+msgid "Zoom into the diagram"
170
+msgstr "Priblíži diagram"
171
+
116 172
 #: ../src/ld-window-main.c:172
117 173
 msgid "Zoom out of the diagram"
118 174
 msgstr "Oddiali diagram"
119 175
 
120
-#: ../src/ld-window-main.c:174
121
-msgid "_Normal Size"
122
-msgstr "_Normálna veľkosť"
123
-
124
-#: ../src/ld-window-main.c:175
125
-msgid "Reset zoom level back to the default"
126
-msgstr "Vráti priblíženie na východiskovú hodnotu"
127
-
128
-#: ../src/ld-window-main.c:178
129
-msgid "_Help"
130
-msgstr "_Nápoveda"
176
+#: ../src/logdiag.c:106
177
+msgid "[FILE...]"
178
+msgstr "[SÚBOR...]"
131 179
 
132 180
 #: ../src/ld-window-main.c:179
133 181
 msgid "_About"
134 182
 msgstr "_O programe"
135 183
 
136
-#: ../src/ld-window-main.c:180
137
-msgid "Show a dialog about this application"
138
-msgstr "Zobrazí dialóg o tejto aplikácii"
184
+#: ../src/ld-window-main.c:160
185
+msgid "_Delete"
186
+msgstr "_Zmazať"
139 187
 
140
-#: ../src/ld-window-main.c:186
141
-msgid "_Main Toolbar"
142
-msgstr "_Hlavný panel nástrojov"
188
+#: ../src/ld-window-main.c:148
189
+msgid "_Edit"
190
+msgstr "_Úpravy"
143 191
 
144
-#: ../src/ld-window-main.c:187
145
-msgid "Toggle displaying of the main toolbar"
146
-msgstr "Prepne zobrazovanie hlavného panelu nástrojov"
192
+#: ../src/ld-window-main.c:126
193
+msgid "_File"
194
+msgstr "_Súbor"
195
+
196
+#: ../src/ld-window-main.c:178
197
+msgid "_Help"
198
+msgstr "_Nápoveda"
147 199
 
148 200
 #: ../src/ld-window-main.c:189
149 201
 msgid "_Library Pane"
150 202
 msgstr "Panel _knižnice"
151 203
 
152
-#: ../src/ld-window-main.c:190
153
-msgid "Toggle displaying of the library pane"
154
-msgstr "Prepne zobrazovanie panelu knižnice"
155
-
156
-#: ../src/ld-window-main.c:192
157
-msgid "Show _Grid"
158
-msgstr "Zobraziť _mriežku"
159
-
160
-#: ../src/ld-window-main.c:193
161
-msgid "Toggle displaying of the grid"
162
-msgstr "Prepne zobrazovanie mriežky"
163
-
164
-#: ../src/ld-window-main.c:354
165
-msgid "Drag symbols from the library pane to add them to the diagram."
166
-msgstr "Pre pridanie symbolov do diagramu ich pretiahnite z panela knižnice."
167
-
168
-#: ../src/ld-window-main.c:591
169
-msgid "Unsaved Diagram"
170
-msgstr "Neuložený diagram"
171
-
172
-#: ../src/ld-window-main.c:623
173
-#, c-format
174
-msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and creating a new one?"
175
-msgstr "Uložiť zmeny v diagrame \"%s\" pred jeho zatvorením a vytvorením nového?"
176
-
177
-#: ../src/ld-window-main.c:662
178
-msgid "Failed to save the diagram"
179
-msgstr "Nepodarilo sa uložiť diagram"
180
-
181
-#: ../src/ld-window-main.c:665
182
-msgid "Try again or save it under another name."
183
-msgstr "Skúste to znova alebo ho uložte pod iným názvom."
184
-
185
-#: ../src/ld-window-main.c:698
186
-msgid "Failed to open the file"
187
-msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor"
204
+#: ../src/ld-window-main.c:186
205
+msgid "_Main Toolbar"
206
+msgstr "_Hlavný panel nástrojov"
188 207
 
189
-#: ../src/ld-window-main.c:707
190
-#, c-format
191
-msgid "Failed to open file `%s': Invalid contents."
192
-msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor \"%s\": Neplatný obsah."
208
+#: ../src/ld-window-main.c:127
209
+msgid "_New"
210
+msgstr "_Nový"
193 211
 
194
-#: ../src/ld-window-main.c:738
195
-msgid "Logdiag Diagrams (*.ldd)"
196
-msgstr "Diagramy logdiag (*.ldd)"
212
+#: ../src/ld-window-main.c:174
213
+msgid "_Normal Size"
214
+msgstr "_Normálna veľkosť"
197 215
 
198
-#: ../src/ld-window-main.c:755
199
-#, c-format
200
-msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing it and opening another one?"
201
-msgstr "Uložiť zmeny v diagrame \"%s\" pred jeho zatvorením a otvorením iného?"
216
+#: ../src/ld-window-main.c:130
217
+msgid "_Open..."
218
+msgstr "_Otvoriť..."
202 219
 
203
-#: ../src/ld-window-main.c:759
204
-msgid "Open..."
205
-msgstr "Otvoriť..."
220
+#: ../src/ld-window-main.c:144
221
+msgid "_Quit"
222
+msgstr "U_končiť"
206 223
 
207
-#: ../src/ld-window-main.c:790
208
-msgid "Save As..."
209
-msgstr "Uložiť ako..."
224
+#: ../src/ld-window-main.c:152
225
+msgid "_Redo"
226
+msgstr "Z_novu"
210 227
 
211
-#: ../src/ld-window-main.c:853
212
-msgid "If you don't save, changes will be permanently lost."
213
-msgstr "Ak ich neuložíte, budú zmeny navždy stratené."
228
+#: ../src/ld-window-main.c:133
229
+msgid "_Save"
230
+msgstr "_Uložiť"
214 231
 
215
-#: ../src/ld-window-main.c:855
216
-msgid "Close _without Saving"
217
-msgstr "Zatvoriť _bez uloženia"
232
+#: ../src/ld-window-main.c:149
233
+msgid "_Undo"
234
+msgstr "_Späť"
218 235
 
219
-#: ../src/ld-window-main.c:893
220
-#, c-format
221
-msgid "Save the changes to diagram \"%s\" before closing?"
222
-msgstr "Uložiť zmeny v diagrame \"%s\" pred jeho zatvorením?"
236
+#: ../src/ld-window-main.c:167
237
+msgid "_View"
238
+msgstr "_Zobrazenie"
223 239
 
224
-#: ../src/ld-window-main.c:931
225
-#, c-format
226
-msgid "%d%%"
227
-msgstr "%d %%"
240
+#: ../src/ld-window-main.c:168
241
+msgid "_Zoom In"
242
+msgstr "_Priblížiť"
228 243
 
229 244
 #: ../src/ld-window-main.c:977
230 245
 msgid "translator-credits"
231 246
 msgstr "Miroslav Rigler <itsgoingd@luzer.sk>"
232 247
 
233
-#: ../src/logdiag.c:105
234
-msgid "[FILE...]"
235
-msgstr "[SÚBOR...]"
236
-
237
-#: ../src/logdiag.c:145
238
-msgid "- Schematic editor"
239
-msgstr "- Editor schém"
240
-
241
-#: ../liblogdiag/ld-category-tree-view.c:138
242
-msgid "Empty"
243
-msgstr "Prázdne"
244
-
245 248
 #~ msgid "The file is probably corrupted."
246 249
 #~ msgstr "Súbor je pravdepodobne poškodený."

Loading…
Cancel
Save